top of page

Item List

Ruská propaganda

1 Ruská propaganda a dezinformace

Bible, Иоанна 1:1-5 B21 v dnešní realitě: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Putina a to Slovo bylo Putin. To bylo na počátku u Putina. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byla smrt a ta smrt byla temnotou lidí. A ta tma zasáhla vše, ale světlo nepohltila.

historie Ukrajiny

2 Historie Ukrajiny

Přejděme však k ukrajinské historii. Území Ukrajiny bylo osídleno od pravěku, což dokazují mnohé archeologické nálezy.

Ukrajina Hitler a Stalin

3 Ukrajina - Hitler, Stalin, Chruščov a Gorbačov

Koncem roku 1917 se v Rusku odehrál bolševický puč. Začala Ukrajinská válka za nezávislost, což byla série konfliktů, jejichž jádrem byly snahy Ukrajinců založit nezávislý ukrajinský stát.

nezávislost Ukrajiny a válka

4 Ukrajina od nezávislosti k válce

V září a říjnu roku 1990 se zvedla rozsáhlá vlna demonstraci za samostatnost Ukrajiny.

právo na sebeurčení Ukrajiny

5 Právo na sebeurčení a státnost Ukrajiny

Přejděme k závěrečné části tohoto článku. Z uvedeného je jasně patrno několik skutečností. Ukrajinský národ nejenom že existoval a existuje, ale spíše lze úspěšně pochybovat o národní identitě Rusů samotných.

If you are interested in the article Ukraine and have any questions or comments - do not hesitate to contact us.
 

bottom of page