hrad Plumlov před a po přestavbě
výhled z hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov

Hrad Plumlov
Léto je klasickým obdobím, kdy lidé jezdí na různé hrady a zámky. Pro inspiraci je navštěvujeme, abychom vám přiblížili několik námětů, kam se můžete vydat. Jednou ze zajímavostí naší české historie je i hrad Plumlov, který se nachází přibližně 30 km jihozápadně od Olomouce. Nejdříve přiblížíme jeho genezi. 

První zmínka o hradu Plumlov je na konci 13. století. Na začátku 17. století byly přistavěny hradby s baštami, příkop a nová brána s padacím mostem. Hrad nechal postavit Přemysl Otakar II. na nádvoří dnešního zámku. Byl to jednoduchý opevněný hradní palác, který sloužil k ochraně kolonizované oblasti.

Hrad vlastnilo několik majitelů. Po Přemyslu Otakarovi II. přenechal vévodovi Mikuláši Opavském. Po něm hrad vlastnil krátkou dobu král Jan Lucemburský. V letech 1322 až 1325 sídlili na hradě páni z Kravař a od roku 1491 byl majetkem Pernštejnů. Ti byli jedním z nejslavnějších rodů, který sídlili na plumlovském hradě. Za jejich více jak stoleté vlády dochází totiž k největšímu rozkvětu Plumlova.
 
Rod Pernštejnů nejvíce proslavilo rybářství. Na jižní straně hradu zakládají dodnes známý Pernštejnský rybník. Zakládají též hospodářský dvůr, pivovar, sladovnu, ovčíny a sýpky. Dne 6. června 1586 hrad vyhořel, ale bohužel i když rozkvět za vlády Pernštejnů byl největší, neměli dost prostředků na opravu, a proto hrad prodali Lichtenštejnům v roce 1599. Ti ho opravili, přistavěli kamenné hradby s baštami, příkopem a novou bránou s padacím mostem, aby hrad lépe odolával nepřátelům.

Během třicetileté války vešla pevnost do českých dějin a neobstála. Záhy po vypuknutí stavovského povstání v roce 1619, se Karel z Lichtenštejnu definitivně přiklonil k císaři Ferdinandu II. Tehdy velitel olomoucké stavovské posádky Puchheim zaútočil se svými vojáky na plumlovský hrad, aby se zmocnil zbraní a munice, které tu byly uloženy. Podařilo se mu celkem hladce Plumlov obsadit a nalezené zbraně a munice byly odvezeny do Olomouce.

zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov
zřícenina hradu Plumlov

Protože byl hrad po mnohých úpravách považován za nedobytný, uschovali v něm katoličtí šlechtici a kláštery nejcennější věci. To zlákalo v roce 1643 Švédy, kteří přitáhli s vojsky do Plumlova. Hrad vypálili a vydrancovali. Tuto smutnou událost dodnes připomíná pamětní deska a dvě dělové koule zazděné ve zdi zdejšího kostela. Po třicetileté válce byly na hradě provedeny jen nutné opravy. Sloužil jako obydlí pro purkrabí a úředníky.V roce 1801 byl hrad poškozen vichřicí, neopraven a nakonec zbořen. Dodnes můžete vidět zbytky zdiva sklepů a klenbu hradní studny, které přinášíme na fotkách. Přesto je možné vidět, jak hrad vypadal původně i po přestavbě alespoň na kresbách, které rovněž přikládáme. I když je dnes na příslušném místě jen zřícenina hradu, tak Vás může mile překvapit zámek opodál, ale o tom zas někdy příště.                                                                                                                                                                                                                                                              Lotusolog

Zaujalo vás téma "HRADY A ZÁMKY" a máte k tomu, co napsat - kontaktujte nás!