NIC


Nic je nic. Matematicky se nic užívá jako 0 (nula), což je víc než – (mínus), ale méně než +(plus) a proto 0 (nula) neznamená nic. Nic je nic nemá žádné plusy ani mínusy. Prohlášení „nemám vůbec nic“ je zbytečné stačí říci „nemám nic“, protože nic není třeba jakkoliv zdůrazňovat.
Nicméně nic není bezvýznamný termín. Nic je základem pro zrod a fungování všech hlavních náboženství. Jen strach z nicoty tedy, že po smrti bude nic umožnil a umožňuje moc a sílu církvím a náboženským organizacím a sektám. Tím to se v žádném případě nezpochybňuje víra neb platí „věř a víra tvá tě uzdraví“, ale platí, že nic nelze vyloučit.
V praxi se nic používá v různých oblastech lidského žití.
Kde nic není ani smrt nebere. Známe přísloví vysvětlující, že není, co vzít tam, kde nic není. Trochu to koresponduje s tím, že kdo nic nemá mnohdy žije kvalitnější život než ten, kdo něco má a žije jen tím, aby měl víc a nebo, aby to něco má neztratil.
„Tak co?“ – „Nic.“ – „Tak slez.“ Sexuálně laděná legrace nebo invektiva, pod kterou ať si každý představí, co chce.
„Co se děje?“ – „Nic.“  Nepřesné, protože děje se stále něco, ale v běžné mluvě se to používá především k dosažení klidu dotazovaného.
Umění nic neříci je základní podmínka pro politickou kariéru. Čím lépe politik ovládá umění nic neříci tím dosahuje lepšího postavení. U tohoto tvrzení je třeba si napsat a pochopit, že zvyšující se úroveň v umění nic neříci nespočívá v tom mluvit málo atd., ale v tom, aby to co říkáte vypadalo s maximální přesvědčivostí tak, že říkáte něco, ale v důsledku, abyste řekli nic.
Nic je v rámci českého internetu důležitou službou a organizací, ale to není nic jako nic, ale NIC zkrácenina z nickname z angličtiny tedy v češtině přezdívka, jméno. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén.

Co více k nic napsat – zatím nic :-)

Zaujalo vás téma "NIC" a máte k tomu, co napsat - kontaktujte nás!