top of page

PLUMLOV

Plumlov (německy Plumenau či Plumau) je město v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. Žije zde přibližně 2 300 obyvatel. Spadají pod něj vsi Soběsuky, Žárovice a Hamry. Osídlení oblasti Plumlova je archeologickými nálezy doloženo již z doby kolem 15 000 let před naším letopočtem. Pravděpodobně kolem poloviny 13. století, za vlády Přemysla Otakara II., je vybudován plumlovský hrad. První písemná zmínka o vsi, která se rozvíjí v podhradí místního hradu, pochází z roku 1311, kdy plumlovské panství kupuje od Mikuláše I., vévody opavského, král Jan Lucemburský.

vlajka města Plumlov CZ
bottom of page