top of page

Čas, slunce, měsíc, světlo a tma

Aktualizováno: 5. 10. 2022


sluneční hodiny

Víte jak se dělí den a v kolik je ráno a v kolik noc? Kolik vteřin nám uběhne za rok?

Něco samozřejmě zná každý, něco si každý spočítá jak to je přesně jsem to neznal a nebo zapomněl počítat se mi nechtělo a proto jsem si to vyhledal a zveřejnil pro vás co to máte podobně jako já :-)


Rok má 12 měsíců, 52,1 týdnů, 365 dnů, 525.600 minut, 31.536.000 vteřin. U těch týdnů to 52,1 znamená, že je 52 týdnů + 1 až 2 dny podle toho jako to vyjde. Rovníkový průměr země je 12 756,270 km jestliže budeme brát, že za 1 vteřinu uděláte 1,5 kroku, tedy urazíte cca 1 metr tak i se zastávkami na jídlo a pití byste za rok obešli zeměkouli. Podmínkou by samozřejmě bylo, že byste museli umět chodit po vodě a nesměli spát :-)


Pak tu máme ještě přestupný rok. Přestupný rok je rok, který je delší než běžný rok, vkládá se v intervalu podle daného kalendáře a slouží k vyrovnání rozdílů mezi délkou kalendářního a tropického roku. Přestupný rok je využíván v solárních kalendářích (juliánský, gregoriánský) i lunisolárních kalendářích. Délka kalendářního roku je daná určitým počtem dní nebo měsíců odvozených od doby rotace Měsíce kolem Země. Tropický rok je proti tomu dán dobou oběhu Země kolem Slunce a koresponduje s opakovaným střídáním ročních období, rovnodenností a slunovraty. V solárních kalendářích mívá přestupný rok 366 dní (místo 365), v lunisolárních 13 měsíců (místo 12). Mezinárodně používaný občanský kalendář je gregoriánský kalendář, který má přestupný každý čtvrtý rok, kdy je přidán jeden den a to 29. únor. Aktuálně nás čeká přestupný rok v roce 2024.


Ráno je v čase 6:00-10:00

Dopoledne je v čase 10:00-12:00

Poledne je v čase 12:00

Odpoledne je v čase 12:00-17:00

Podvečer je v čase 17:00-20:00

Večer je v čase 20:00-22:00

Noc je v čase 22:00-6:00


Na závěr tohoto časového příspěvku si položme otázku. Jaký je správný zápis času 00:00:00, nebo 24:00:00? Myslíte si, že správně je pouze 0:00:00, protože předešlá sekunda byla 23:59:59? Ne vůbec se tím nestresujte podle normy ISO 8601 jsou obě varianty správně. Půlnoc je hranicí mezi dny a proto lze čas půlnoci zapsat dvěma různými způsoby. Z pohledu „starého dne“ je to čas 24:00:00 a z pohledu "nového dne" je to čas 00:00:00. Možnost různého zápisu stejného času se využívá, také u různých harmonogramů, například u jízdní řádů. Pokud vlak má příjezd do stanice přesně o půlnoci, zápis je 24:00. Pokud má přesně o půlnoci odjezd, píše se 00:00. Tedy jestliže chcete mít o půlnoci samé nuly, tak je mějte jestli chcete mít půlnoc s dvacet čtyřkou budiž vám to přáno :-)

Pro čas je důležitým dnem Neděle, která začíná a končí letní čas. Letní čas pro rok 2022 (ČR) začíná od 2:00 v neděli, 27. března a končí ve 3:00 v neděli 30. října 2022. V Evropské unii včetně Česka byly v roce 1996 doby začátku a konce letního času sjednoceny – letní čas začíná v noci na poslední neděli v březnu (je o hodinu víc) a končí v noci na poslední neděli v říjnu (je o hodinu míň).


Neděle je jeden ze sedmi dnů v týdnu. V českém občanském kalendáři se počítá za sedmý (tj. poslední) den týdne, ale v tradičním křesťanském a židovském kalendáři se považuje za den první. Název dne neděle pochází od nedělati, neboť neděle je tradičně svátkem, kdy se nepracuje. Ani bolševik si tento den nedovolil znesvětit i přez svou úpornou snahu propagovat tzv. Akce "Z" :-) Akce "Z" byla v dobách komunistického režimu v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel. Jednalo se o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly nezvládla a to ať z finančních důvodů nebo v důsledku špatného plánování. Oficiálně se jednalo o dobrovolnou, bezplatnou práci odváděnou zpravidla mimo pracovní dobu většinou o sobotách.


Mnoho lidí včetně mé maličkosti má nejraději sobotu. Nikoliv kvůli židovskému svátku šabat, který začíná v pátek večer a končí v sobotu večer, ale pro to, že v pátek po 5 dnech v práci je je třeba si odpočinout. V sobotu můžete dělat cokoliv vás napadne, potože víte že si v neděli zase odpočinete a v pondělí pak sice neradi, ale můžete v klidu nastoupit do pracovního procesu :-)

Pro příjemné zážitky a vzpomínky si poslechněte dnes již letitou písničku Alabama jinak nazývanou též "sobotní večery" od kapely Parní Wanna :-)

200 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


xxxxx

bottom of page