top of page

Charita ČR středisko Horní Cerekev

Aktualizováno: 15. 2. 2023


Začátky provozu nynější pečovatelské služby v Horní Cerekvi byly těžké. Pod správou města pečovatelská služba plně nevyhovovala zákonným požadavkům. Proto od července 2018 převzala pečovatelskou službu v Horní Cerekvi Oblastní charita Jihlava. Z toho důvodu byly kanceláře v domech s pečovatelskou službou na Rybniční a Sportovní ulici pronajaty Oblastní charitě Jihlava. Jihlavská charita udělala výběrové řízení a z jedenácti uchazeček byly vybrány Božena Válková, Karla Hašková a Ivana Matějková, které jsou pečovatelkami dodnes. Vzniklo středisko Charitní pečovatelské služby Horní Cerekev, které patří pod Oblastní charitu Jihlava, ta pod Diecézní charitu Brno. Poté se asi po dvou letech vedení střediska mužem vedoucí stala Markéta Němcová.

Jak je obecně známo, manipulovat výběrová řízení a dosazovat lidi na vedoucí posty je v naší zemi bohužel "sport", ve kterém opakovaně všichni prohráváme, zde se to naštěstí nestalo. V CHPS Horní Cerekev naopak došlo k tomu, že jsou tady spravedlivě vybraní lidé na správná místa a jejich přístup je profesionální a lidský. Bez nadsázky má pečovatelská služba v Horní Cerekvi čtyři anděly a to netvrdíme ne na základě toho, že si to myslíme, ale protože to víme!


Středisko zajišťuje služby ve velkém rozsahu, a to nejen v obci Horní Cerekev ale i v jejích místních částech, navíc v obci Batelov, Bezděčín a Švábov. Dovoz jídla, nákupů, léků, doprovázení a dovoz klientů k lékaři, připomenutí léků a podání jídla. Pochůzky, praní a žehlení, úklid a pomoc při osobní hygieně je běžnou náplní práce pečovatelek, které málokdy potkáme v kanceláři, protože jsou většinu pracovní doby v terénu. V kanceláři však můžete zastihnout vedoucí služby, která vám zdarma poskytne základní sociální poradenství a může vám pomoci ve vaší nepříznivé sociální situaci. Raději si ale schůzku telefonicky domluvte, protože zde není každý den, protože má na starosti ještě další pobočku OCHJ a to v Kostelci u Jihlavy. Nemá smysl vyjmenovávat vše, co je v nabídce služeb místní Charity, jen nás ještě zaujala položka topení v kamnech a donáška paliva - bohužel tuto službu v současné době nemůžeme využít, tedy ani posoudit její kvality, ale už se rodí plán, jak by se to dalo realizovat :-)


Dům s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici je dvoupatrový s výtahem, má bezbariérový přístup i koupelnu. V tomto domě se nachází 16 bytů vybavených kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vlastní koupelnou a WC. Ostatní vybavení bytu si zajišťuje nájemník sám. Nachází se zde také kancelář a technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Horní Cerekev, prádelna se sušárnou a koupelna. Každý měsíc v předem určený den dům navštěvuje pedikérka.


Nájemníky do DPS vybírá a následně s nimi nájemní smlouvu na byt uzavírá obec, bez konzultace se sociální pracovnicí CHPS, což podle nás postrádá logiku, když se mají poté stát klienty pečovatelské služby. Dle slov vedoucí se bohužel někdy stává, že noví nájemníci domů s pečovatelskou službou nejsou doopravdy v nepříznivé sociální situaci a služby nepotřebují a často je ani využívat nechtějí. Což je ale globální problém pečovatelských domů v celé ČR. Vedoucí si ale pochvaluje spolupráci s obcí, kdy v případě nefunkčního zařízení volají panu starostovi a ten okamžitě pošle pracovníky obce na opravu. Je to z toho důvodu, že Charita má v nájmu pouze určité prostory pro provoz služby, ale dům spadá pod správu města.

Dále bude následovat rozhovor s vedoucí střediska Charity ČR v Horní Cerekvi

Bc. Markétou Němcovou, DiS. a s pečovatelkami.

Charita Jihlava

Nejdříve jsme položili několik otázek paním pečovatelkám Boženě Válkové, Ivaně Matějkové a Karle Haškové.


První otázka byla proč se rozhodly pracovat v Charitě ČR?


"Protože nás tato práce velmi zajímala a naskytla se příležitost přihlásit se do konkurzu. Práce pro Charitu nás naplňuje a baví."


Další otázkou jsme se zeptali zda se znaly, již předtím než začaly společně pracovat v Charitě?


"Více méně jen od vidění, ale od prvního setkání jsme se stali nejen kolegyně, ale i přítelkyně, které si vždy dokáží vypomoci a bezproblémů se domluvíme nejen na pracovních věcech."


Třetí otázka směřovala, jaké vnímají paní pečovatelky komplikace u své práce?


"Občas nám práci komplikují předsudky, které stále v lidech přetrvávají nebo, když rodina odmítá naši pomoc, kterou by klient opravdu potřeboval. Rovněž je někdy těžké, když by chtěl člověk pomoci, ale prostě to nejde vzhledem k zdravotnímu stavu klientů. Jinak žádné komplikace nevnímáme.


V poslední otázce jsme se zeptali na nějakou veselou nebo zajímavou příhodu z jejich práce.


"Denně zažíváme spoustu veselých někdy i neveselých příhod. Každý den je něčím výjimečný. Rády vzpomínáme na klienty, kteří už tu s námi nejsou, jaké situace s nimi člověk prožil a někteří nám opravdu přirostli k srdci."

Následuje rozhovor s vedoucí Charitní pečovatelské služba OCH Jihlava - středisko Horní Cerekev Bc. Markétou Němcovou, DiS.

Jak začala vaše práce v Charitě ČR - co byl rozhodující moment, kdy jste se rozhodla pro tuto činnost?


Když jsem se před jedenácti lety rozhodovala, čím budu, zvítězila u mě už tehdy touha pomáhat lidem, proto jsem nastoupila ke studiu sociální práce. Po střední škole jsem začala pracovat na dohodu v Charitní pečovatelské službě Kostelec u Jihlavy, rozvážela jsem tehdy obědy klientům. Za několik měsíců mi byla nabídnuta pracovní pozice pečovatelky na celý úvazek. Já tuto nabídku přijala a tři roky jsem zde pracovala současně s dálkovým studiem sociální práce na UP v Olomouci. Poté jsem z Charity na rok a půl odešla do Brna, rozšířila jsem si zde obzory o práci v neziskových organizacích a ráda jsem se tehdy vracela do pečovatelské služby v Kostelci a Horní Cerekvi, jako vedoucí od října roku 2020.


Charita ČR je zřizována římskokatolickou církví (konkrétně Českou biskupskou konferencí) a středisko v Horní Cerekvi spadá pod Oblastní charitu Jihlava a ta pod Diecézní charitu Brno. Ovlivňuje církev Vaší práci jsou v této souvislosti vyžadovány nějaké zvláštní povinnosti?


Víra po nás není vyžadována, dokonce se udává, že více pracovníků v organizaci je nevěřících. Já vnímám práci v Charitě jako péči o potřebné s přidanou hodnotou, které necírkevní pečovatelské služby nemají. Pracovníci Charity by měli dodržovat zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí. Měli by mít určité odborné a osobnostní kvality, respektovat poslání Charity a usilovat o jeho naplňování a zároveň svou prací realizovat své vlastní osobní poslání.


Pracovat jako vedoucí v Horní Cerekvi bylo Vaše rozhodnutí nebo o tom bylo rozhodnuto?


Rozhodla jsem se zúčastnit se výběrového řízení na tuto pozici a bylo o tom rozhodnuto, když mě na tuto pozici z ostatních uchazečů vybrali. Tehdy si myslím, že zvítězila moje znalost služby z dřívějších let a práce na obdobné pozici v Brně v jiné organizaci.

Co je náplní Vaší práce?


Budu se to snažit zestručnit. Jsem zodpovědnou osobou za kvalitu poskytovaných služeb uživatelům CHPS Horní Cerekev, tak CHPS Kostelec. Vedu jednání se zájemci o službu, provádím sociální šetření, tvořím smlouvy o poskytování služby. Vedu individuální plánování uživatelů, poskytuji základní sociální poradenství, spolupracuji na tvorbě Standardů kvality sociálních služeb, metodik a předpisů služby, jednoduše vedu veškerou dokumentaci o službě. Zodpovídám za měsíční vyúčtování služby, jsem členkou Odborného kolegia služeb pro seniory, účastním se strategického plánování organizace. Mám na starosti výběr nových pracovníků, jejich zaučení, tvorbu docházek, pracovní náplně pracovníků, jejich povinné vzdělávání,…to není vše, ale to hlavní. Samozřejmě když je potřeba, jdu pomoci pečovatelkám do terénu s přímou péčí o klienty.


Jak byste hodnotila spolupráci s městem Horní Cerekev?


Město Horní Cerekev naši službu výrazně finančně podporuje, za což jsme vděčné, protože to vůbec není automatické. Kdyby více obcí v okolí mělo takovou starost o stárnoucí občany, jako město Horní Cerekev, všem by se hned lépe v těchto službách pracovalo a občanům obcí lépe žilo. Jinak na záležitostech běžného provozu jsme se vždy byli schopni s vedením města dobře domluvit, spolupráci hodnotím na výbornou.


Máte nějaké plány, co chcete změnit?


Stanovujeme si společné roční cíle pro celou Charitní pečovatelskou službu, roční cíle pro konkrétní střediska. Je to neustálý proces zlepšování kvality služby, protože nechceme usnout na vavřínech.


Já osobně bych ráda v Horní Cerekvi a okolí změnila povědomí občanů o pečovatelské službě, chci docílit toho, že pečovatelská služba již nebude pouze o dovozu obědů nebo nákupů, ale hlavně o pomoci v tíživé sociální situaci. Myslím tím pomoc a podporu pečujícím osobám, které se rozhodnou pečovat o člena rodiny v domácím prostředí. Můžeme být jejich pravá ruka, minimálně pro radu či nápomoc, například při úkonech osobní hygieny a podání jídla, samozřejmě také poskytovat péči kvůli potřebnému odpočinku pečujících osob. Doufám, že těchto rodin, které se rozhodnou o péči o bližního doma, bude přibývat a my budeme moci být nablízku.


Jaký je Váš názor na současnou světovou situaci?


Můj názor na současnou světovou situaci je bohužel pesimistický, obávám se do budoucna zhoršujících se životních podmínek pro další generace.


Charita Jihlava

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho sil a úspěchů v činnosti Charitní pečovatelské služby v Horní Cerekvi, ale i celé Charitě v ČR a ve světě.283 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Klubíčko

Comments


xxxxx

bottom of page