top of page

DVOJKA 22.2. 2022

Aktualizováno: 23. 4. 2022


římské číslo dva

Máte rádi číslo dva? Pokud ne stejně se vám pokusím změnit názor. Dostat ve škole dvojku byla pro někoho tragédie a pro někoho vrcholný úspěch já jsem si vždy v duchu řekl, když jsem chvalitebný, tak se musím pochválit. Nahlas sem pak občas prohodil "když vám to soudružko učitelko pomohlo, tak je to v pořádku - u mě dobrý" tím sem dosáhl na dvojku z chování, což mě zas tak moc netěšilo :-)


Dvojka je spolu s číslem jedna velmi důležité číslo, které stálo na počátku všech početních pokusů lidstva. Je to nejmenší a jediné sudé prvočíslo. Římská číslice dva je II. Tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno bet. Dvě věci, které k sobě patří, tvoří pár. Jak, každý ví ve dvou se to lépe táhne, což je pravda, ale nutnou podmínkou je, že musí tahat oba :-)


Dále máme binární kód, což je v informatice způsob uložení informace v počítači definovaný jako konečný počet bitů, z nichž každý může nabývat právě jednu ze dvou hodnot (obvykle označených 0 nebo 1). Pro snadnější zápis uložených hodnot (čísel) se dnes často používá byte (bajt) s délkou slova osm bitů. Pro výpočet hodnoty binárního zápisu se používá binární soustava (tj. poziční číselná soustava se základem dva).


Chápu pro někoho je uvedené "nuda, nuda, šeď, šeď" nicméně je to naprostý základ pro vznik programů, tedy pro vývoj praktických aplikacích jako jsou počítače, elektrické obvody a další. A do dvojkového příspěvku to patří, protože binární kód je číselná soustava, která používá pouze dvě číslice: 0 a 1 nazývá se tedy dvojková soustava. Dvojková soustava je poziční číselná soustava se základem 2, každá číslice tedy odpovídá n-té mocnině čísla dvě. Tímto, kdyby toto psaní četl nějaký robot, představuji pro něj v binárním kódu osmi bitové, tedy jednobajtové slovo: ZAMYSLET

01111010 01100001 01101101 01111001 01110011 01101100 01100101 01110100


Na závěr tohoto dvojkového čtení bych rád každému připomněl, že vzhledem k tomu, že je dnes úterý 25.1. 2022, tak za 28 dní, také v úterý zažijeme nejvíc dvojek v datu za našeho života, protože nastane 22.2. 2022 - více dvojek bude za 200 let, ale u toho stoprocentně nikdo z nás nebude :-)


Dodatek: na Facebooku byla vtipná glosa, že 22.2. 2022 by bylo v hodné ve 22:22 hodin jet tramvají, jak jinak než číslo 22 :-)


45 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

댓글


xxxxx

bottom of page