top of page

Hrad Plumlov

Léto je klasickým obdobím, kdy lidé jezdí na různé hrady a zámky. Pro inspiraci je navštěvujeme, abychom vám přiblížili několik námětů, kam se můžete vydat. Jednou ze zajímavostí naší české historie je i hrad Plumlov, který se nachází přibližně 30 km jihozápadně od Olomouce. Nejdříve přiblížíme jeho genezi.První zmínka o hradu Plumlov je na konci 13. století. Na začátku 17. století byly přistavěny hradby s baštami, příkop a nová brána s padacím mostem. Hrad nechal postavit Přemysl Otakar II. na nádvoří dnešního zámku. Byl to jednoduchý opevněný hradní palác, který sloužil k ochraně kolonizované oblasti. Hrad vlastnilo několik majitelů. Po Přemyslu Otakarovi II. přenechal vévodovi Mikuláši Opavském. Po něm hrad vlastnil krátkou dobu král Jan Lucemburský. V letech 1322 až 1325 sídlili na hradě páni z Kravař a od roku 1491 byl majetkem Pernštejnů. Ti byli jedním z nejslavnějších rodů, který sídlili na plumlovském hradě. Za jejich více jak stoleté vlády dochází totiž k největšímu rozkvětu Plumlova. Rod Pernštejnů nejvíce proslavilo rybářství. Na jižní straně hradu zakládají dodnes známý Pernštejnský rybník. Zakládají též hospodářský dvůr, pivovar, sladovnu, ovčíny a sýpky. Dne 6. června 1586 hrad vyhořel, ale bohužel i když rozkvět za vlády Pernštejnů byl největší, neměli dost prostředků na opravu, a proto hrad prodali Lichtenštejnům v roce 1599. Ti ho opravili, přistavěli kamenné hradby s baštami, příkopem a novou bránou s padacím mostem, aby hrad lépe odolával nepřátelům.

Během třicetileté války vešla pevnost do českých dějin a neobstála. Záhy po vypuknutí stavovského povstání v roce 1619, se Karel z Lichtenštejnu definitivně přiklonil k císaři Ferdinandu II. Tehdy velitel olomoucké stavovské posádky Puchheim zaútočil se svými vojáky na plumlovský hrad, aby se zmocnil zbraní a munice, které tu byly uloženy. Podařilo se mu celkem hladce Plumlov obsadit a nalezené zbraně a munice byly odvezeny do Olomouce.

Protože byl hrad po mnohých úpravách považován za nedobytný, uschovali v něm katoličtí šlechtici a kláštery nejcennější věci. To zlákalo v roce 1643 Švédy, kteří přitáhli s vojsky do Plumlova. Hrad vypálili a vydrancovali. Tuto smutnou událost dodnes připomíná pamětní deska a dvě dělové koule zazděné ve zdi zdejšího kostela. Po třicetileté válce byly na hradě provedeny jen nutné opravy. Sloužil jako obydlí pro purkrabí a úředníky.V roce 1801 byl hrad poškozen vichřicí, neopraven a nakonec zbořen. Dodnes můžete vidět zbytky zdiva sklepů a klenbu hradní studny, které přinášíme na fotkách. Přesto je možné vidět, jak hrad vypadal původně i po přestavbě alespoň na kresbách, které rovněž přikládáme. I když je dnes na příslušném místě jen zřícenina hradu, tak Vás může mile překvapit zámek opodál, ale o tom zas někdy příště. Lotusolog

6 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


xxxxx

bottom of page