top of page

Mezinárodní LEGIE OBRANY UKRAJINY

Dne 27. 2. 2022 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že zakládá mezinárodní legii pro dobrovolníky ze zahraničí.


Již začátkem března na Ukrajinu dorazili ze zahraničí první dobrovolníci ochotní bojovat proti ruskému vpádu. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ruské vojáky, aby se vrátili domů a tam bránili rusky hovořící lidi. Moskva v reakci varovala, že "zahraniční žoldnéři" se nebudou těšit postavení válečných zajatců, ale budou postaveni před vojenský soud. „Chci oficiálně zdůraznit, že všichni žoldnéři, vyslaní Západem na pomoc kyjevskému

nacionalistickému režimu, nejsou bojovníky podle mezinárodního humanitárního práva,“ varoval mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.


Ukrajina eviduje na 16.000 zájemců o službu v její cizinecké legii. Na Ukrajinu chtějí jet bojovat také někteří Češi. Podle dosavadní právní úpravy tak mohou učinit legálně pouze v případě získání výjimky od prezidenta republiky. O tu podle Pražského hradu požádalo na 300 lidí. O situaci na Ukrajině napadené ruskými vojsky a českém postoji ke konfliktu jednal prezident Miloš Zeman s premiérem Petrem Fialou (ODS). Shodli se na tom, že Češi, kteří budou chtít bojovat po boku Ukrajinců, nebudou nijak trestáni, oba jim garantují beztrestnost abolici. Podepisovat jednotlivé výjimky je podle Fialy nereálné. „Domluvili jsme se, že můžeme garantovat beztrestnost formou abolice prezidenta s mojí kontrasignací,“ řekl Fiala. Zákon totiž zakazuje Čechům bojovat v řadách cizí

armády. Abolice se týká výhradně těch, kteří budou bojovat na straně Ukrajiny.

(Abolice je pojem trestního práva, označující výsadu hlavy státu, na základě jejíhož využití vznikne nepřípustnost trestního stíhání. Může být jak ve formě individuální milosti, tak kolektivní amnestie.)


Dne 5. 3. 2022 do ukrajinských služeb nastoupili už první zahraniční dobrovolníci a zaujali pozice na okraji Kyjeva.

Mezinárodní LEGIE OBRANY UKRAJINY

Ukrajina spustila web pro zájemce o službu v cizinecké legii nejdete ho na adrese: www.fightforua.org


Základní informace pro vstup do Mezinárodní LEGIE OBRANY UKRAJINY jsou:


- Přihlaste se na Velvyslanectví Ukrajiny ve vaší zemi s úmyslem vstoupit do Mezinárodní legie obrany Ukrajiny (zeptejte se přidělence obrany nebo konzula. Další informace naleznete na webových stránkách velvyslanectví)

Existují tři způsoby, jak se přihlásit:

1) přijít na velvyslanectví fyzicky

2) zavolejte nám telefonicky

3) přihlášky e-mailem.


- Upřesněte, jaké doklady a oblečení (vybavení) potřebujete nebo se doporučuje mít. Dokumenty: interní dokument; cestovní pas do zahraničí; dokumenty potvrzující vaši vojenskou službu (službu v orgánech činných v trestním řízení) a účast v boji; další dokumenty požadované přidělencem obhajoby nebo konzulem.


- Dostavte se na velvyslanectví s dokumenty k pohovoru s přidělencem obrany a vízovými ujednáními s konzulem.


- Podejte žádost o přijetí do dobrovolné smluvní vojenské služby v ozbrojených silách Ukrajiny (s pomocí přidělence obrany).


- Získejte pokyny, jak cestovat na Ukrajinu, potřebné dokumenty a vybavení. Doporučuje se, pokud je k dispozici, přinést si svou vojenskou výstroj, jako je oblečení nebo jeho prvky, vybavení, helma, neprůstřelná vesty atd.


- Cestujte na Ukrajinu definovaným způsobem. Na cestě budou pomáhat zástupci ukrajinských velvyslanectví, konzulátů (v zahraničí) a teritoriální obrany na Ukrajině. Zajistíme kontakty na Velvyslanectví Ukrajiny ve vaší zemi.


- Po příjezdu do sběrny na Ukrajině se připojte k Mezinárodní legii obrany Ukrajiny (podepište smlouvu) a angažujte ruské okupanty spolu s bojovníky z celého světa a ukrajinskými vojáky.


Kontakty:

Barvičova, 56, 60200, Brno

(00 420)541 216 973

(00 420)722 949 376


Charlese de Gaulla, 29, 16000, Praha 6

+420604715948

(00 420) 602 224 93842 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


xxxxx

bottom of page