top of page

Neděle 27. 11. 2022 v Horní Cerekvi

Aktualizováno: 29. 11. 2022

Ráno bylo, jako každé jiné - trochu chladno, ale nefoukal vítr. Jedinou změnou bylo, že u kostela vyrostly stánky a velký stan města Horní Cerekev. V 10:30 začal zvonit zvon dlouhé zvonění, v 11 hodin začala mše. Prostě taková normální, listopadová neděle. Malá změna přišla v poledne, protože vylezlo slunce a teplota šla nad nulu.


Vše, co tuto neděli změnilo začalo v podvečer v 17:00. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a možnost spatřit perníkový betlém.

V pozvánce města bylo napsáno: Těšit se můžete na charitativní vánoční jarmark s vystoupením dětí ze základní školy. V muzeu městského úřadu bude k vidění perníkový betlém, který jste společně vytvořili. U vánočního stromu bude připraveno malé občerstvení. Přijďte společně zahájit čas adventu.


Rozsvícení stromu nás zajímalo, ale těšili jsme se hlavně na perníkový betlém. Ten organizovala a připravila třídní učitelka paní Procházková a na jejím svolávacím plakátu bylo uvedeno:

POJĎME SPOLEČNĚ VYTVOŘIT PERNÍKOVÝ BETLÉM DO NAŠEHO MĚSTA HORNÍ CEREKEV

Napečte a nazdobte postavičky, domy, stromy... a přineste je do 25.11. do knihovny. Na plakátu, jste si také mohli přečíst důležité pokyny. Postavičky by měli být 10 - 20 cm vysoké a perník natolik silný, aby do něj šla zapíchnout špejle.

Skutečně se vše stalo, tak jak bylo slíbeno. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, zahájil krátkým proslovem starosta Horní Cerekve Milan Kunst a následně si vzal slovo farář P. Mgr. Martin Brácha. Pak se rozsvítil strom a proběhl program. Nutno podotknou, že více lidí z Horní Cerekve, na žádné akci, která se pořádala letos v Horní Cerekvi nebylo. Pokud u kostela nebyla polovina obyvatel Horní Cerekve, tak třetina určitě.


Vše bylo pěkné a všude byla pohoda. Opustili jsme prostranství u kostela Zvěstování Panny Marie a zamířili na radnici, přesněji do městského muzea, které je naproti knihovně, v přízemí městské radnice. Betlémů jistě viděl, každý mnoho, ať již na vlastní oči nebo v televizi. Různé krásně vyřezávané a malované, starobylé, mechanické, živé atd.. V Horní Cerekvi, to však pojali jinak. Perníkový betlém měl jedinečnou atmosféru, jako by z něj vyzařovala pokora, ale zároveň síla. Ve své podstatě, krásná jednoduchost, opřená o práci desítek rukou. Ať klidně, někde na jiném betlémě bečí ovce, tento betlém u nás vyhrává, protože mimo vše uvedené, nádherně voněl.

Organizátorky celé akce Lenky Procházkové - spolek Cerekváček, z.s. jsme položili několik otázek.


Z kolika kusů se skládá Hornocerekvický perníkový betlém?


Nevím z kolika kusů se betlém skládá. Figurky jsme nepočítali, ale odhadem cca 300.


Kolik lidí dalo, svůj perníkový příspěvek do betléma?


Do pečení se zapojilo zhruba 30 rodin. Ale přesný počet nevím, protože některé perníčky donesli lidé anonymně


Co se s perníkem stane, po skončení vystaveného betléma?


Po skončení vystaveného betléma chceme perníčky uskladnit a pokud perníčky do příštího roku vydrží, chceme ho postavit i příští rok a třeba ho i zvětšit :)


Jak byste hodnotila celou akci, bylo s ní hodně práce a starostí?


Všichni co něco organizují zajisté ví, že za akcí stojí dost práce. Nejnáročnější z celé této akce byla konečná realizace. S konečnou realizací pomáhalo dalších pět lidí a šlo nám to od ruky. Velké díky patří Romaně Roubíčkové, Janě a Romanovi Roubíčkovým, paní místostarostce Markétě Vaňkové a našim dětem.78 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


xxxxx

bottom of page