top of page

Negativní image značky BMW

Aktualizováno: 5. 3. 2022

Téměř každá firma usiluje o posilování dobrého jména, tedy svým produktem, vývojem, reklamou, PR aktivitami, službami, zárukou, ale i chováním či jednáním se zákazníky nebo jinými subjekty na trhu vytváří určitý dojem. To vše je provázáno s logem, které používá na svých produktech, aby si každý propojil souvislosti. Obvykle se každá firma snaží o pozitivní postoj, aby neztratila zákazníky a upevňovala si podíl na trhu.


Dlouhodobě jsem kladně vnímal firmu BMW až do doby, než jsem s nimi začal spolupracovat. To, že jim opakovaně nefungovalo vracení obalů a my neměli do čeho dávat díly i přes neustálé urgence by se dalo možná ještě pochopit, ale to, v jakém stavu předali slavně SOP projekt (SOP = start of production alias začátek výroby - blíže vysvětlivka na konci příspěvku pod logem) na nový výrobek byla přímo katastrofa. Absolutně nedořešené, s chybami, šlumpácky zpracované, neodladěná montáž, bez ověřených certifikátů i zkušebny atd. No prostě kdejaký garážista z Horní Dolní by to měl udělané lépe.


Ačkoliv jim byly předloženy logické argumenty o jejich chybách, nebyli ochotni si je přiznat, a ještě obviňovali Čechy za důsledky. Jejich arogantní a ješitné chování dorazilo celkový negativní dojem. Vrcholem bylo, když požadovali příjezd kvalitáře na centrálu, kde ho zavřeli do místnosti cca 2 x 2 metry a tam na něj bezdůvodně křičeli, aby ukázali svojí nadřazenou sílu. Po těchto velmi špatných zkušenostech u mě image značky BMW klesnul na nulu, metaforou řečeno až pod Trabanta. Pokud máte někdo podobné zkušenosti s BMW, uvítáme, když nám je napíšete.


logo BMW

Vysvětlivka SOP:


Zkratka SOP se v oblasti automotive používá pro “Start of Production” a je nejdůležitější milníkem projektu – definuje start sériové výroby. Každý nový výrobek má určen datum začátku výroby, aby mohl být uveden na trh ve stanoveném termínu a v předem stanoveném množství.


Plánování, které SOP předchází, je dle náběhové křivky několikaleté úsilí (vývoj produktu – prototyp – plánování, před sériová výroba, atd.) To vše proto, aby při uvedení modelu na trh byla zajištěna základní dostupnost vozidel s vysokým stupněm kvality a přesnosti.
23 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

xxxxx

bottom of page