top of page

Za spokojenost občanů Hornocerekvicka

Paní Ing. Mgr. Dana Mezerová Nevosádová má právní a ekonomické vzdělání, a mimo výkon právní činnosti např. vede účetnictví spolkům, učí na vyšší odborné škole, vede MC Klubíčko Horní Cerekev, z.s., pro které mimo jiné vyřizuje krajské dotace či jiné způsoby financování (např. šablony), často vystupuje na jednání zastupitelstva (např. ve věci údajného dluhu ve výši 1,6 mil.Kč vůči společnosti VODAK za realizaci vodovodu v Hříběcí poukazovala na promlčenost tohoto závazku; ve věci rekonstrukce školky upozorňovala na nevhodné načasování rekonstrukce na zimu bez dořešení dopadů na děti).


Pan Václav Fröhlich pracuje jako vedoucí střediska centrálního vodohospodářského dispečinku ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., kde má mimo jiné na starosti správu výpočetní techniky, nákup spotřebního materiálu, servis technického zařízení apod.; je technicky založený se smyslem pro pravidla a pořádek a zajímá se především o běžný chod obce, jak jsou řešeny vzniklé problémy, jak se postupuje při výstavbě či opravách technické infrastruktury či jiného majetku obce.

Pan Mgr. Vítězslav Skopal jako ředitel ZŠ zvládl školu úspěšně provést rozsáhlou rekonstrukcí a covidovou dobou a nyní jako aktivní důchodce bude mít více prostoru věnovat se celkovému dění v obci, přičemž mohou být využity jeho nabyté zkušenosti.

Pan Vladislav Smejkal se zapojuje ve všem, co se děje v Hříběcí, ať je to pomoc při budování zvoničky, údržba obce či místního hřiště, prohrnování či pomoc při pořádaných společenských akcí.


Paní Mgr. Kateřina Petráková, roz. Plešáková je učitelka na 1. stupni základní školy, pracuje s mladšími dětmi a ví tak, jaké aktivity je důležité podporovat pro jejich rozvoj, zná místní část Turovku, často se účastní zasedání zastupitelstev, což pro ni bylo motivací kandidovat.


Pan Miroslav Kříž podporuje především sport, zatraktivnil zde závody dračích lodí (Půlnoční drak), praktickými podněty se podílí na projektové dokumentaci výstavby na fotbalovém hřišti, pravidelně organizuje větší společenské akce (např. sportovní ples).


Pan Jiří Přibyl má přehled o provozním chodu obce, dává podněty k projektovým dokumentacím (např. v zcela zásadních věcech připomínkovali spolu s p. Skopalem projektovou dokumentaci k hřišti u školy a snažili se prosadit, aby o dotační podporu bylo žádáno už v předchozím roce).


Paní Ing. Hana Machalová, roz. Kostřížová, je učitelkou na 2. stupni základní školy, pracuje s dospívající mládeží, pravidelně se podílí na organizaci školních plesů, rozumí finančním a účetním výkazům, zajímá se o environmentalistiku.


Pan Tomáš Uríček se aktivně zapojuje především u místních hasičů, kde trénuje oddíl nejmenších dětí, opakovaně pořádal dětské dny v Hříběcí či karneval, hraje fotbal za HPP Hříběcí, kde opět pomáhá při souvisejících akcích či brigádách.


Paní Mgr. Pavla Hradecká, roz. Krbová, působí v Horní Cerekvi jako fyzioterapeutka, podporuje tedy především vytvoření vhodných podmínek a zázemí pro zdravý rozvoj obyvatelstva související s dostatkem správného pohybu, prohloubení zájmu dětí i seniorů o pohyb.


Paní Mgr. Dobroslava Pezlarová, roz. Matějková, provozuje více jak 30 let advokátní praxi a řadu let vykonávala též právní služby pro město Horní Cerekev, místním obyvatelům často poskytuje radu či právní pomoc, angažuje se např. ve věci zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Havlíčkova.


Pan Jiří Ježek vykonával pro město určitý čas funkci hospodáře, tudíž rozumí běžnému chodu obce a ví, co je třeba zefektivnit; za jeho působení byly včas a řádně řešeny potřebné údržby či opravy.


Nejmladším členem je pan Filip Havelka, který letos začíná studovat medicínu na 2. Lékařské fakultě Karlovy univerzity, aktivně pracuje s dětmi např. jako táborový vedoucí; je nesmírně důležité vychovávat si další generace, které o nás budou jednou rozhodovat.

Pan Jaroslav Serbus pracuje ve stavebnictví, působí u místních hasičů jako zástupce velitele, kde se aktivně zapojuje do rekonstrukce hasičské zbrojnice a veškerých hasičských akcí, staral se o zázemí na fotbalovém hřišti; díky svému bouřlivějšímu mládí dokáže na určité problémy nahlížet z úplně jiné perspektivy.


Paní Jana Šádová má přehled o běžných problémech chodu obce, aktivně se účastní pořádaných akcí, hlavní motivací, proč kandidovat, pro ni byla účast na jednáních zastupitelstva.
215 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Klubíčko

Comments


xxxxx

bottom of page