top of page

1 Ruská propaganda a dezinformace

Bible, Иоанна 1:1-5 B21 v dnešní realitě: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Putina a to Slovo bylo Putin. To bylo na počátku u Putina. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byla smrt a ta smrt byla temnotou lidí. A ta tma zasáhla vše, ale světlo nepohltila.

1 Ruská propaganda a dezinformace

Dne 21. února 2022 Vladimir Putin narychlo svolal ruskou bezpečnostní radu, oznámil, že uzná nezávislost "separatistických republik" na východě Ukrajiny a vzápětí vyslal do těchto oblastí své vojáky. Konkrétně nařídil ruské armádě zahájit misi v těchto okupačních útvarech, jejichž nezávislost předtím uznal dekretem. Akci vydává za mírovou misi.

Tento čin předznamenal jeho projev k ruskému národu, ve kterém mluvil mimo jiné o tom, proč Ukrajina podle něj není stát. Z jeho pohledu prý nemá žádnou historii.

Následovalo nevyhnutelné, Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek 24. února 2022 brzy ráno prohlásil, že se rozhodl spustit tzv. zvláštní vojenskou operaci. Začala nelítostná válka, která již zapříčinila desetitisíce mrtvých civilistů a vojáků a miliony uprchlíků.

Dne 26. února 2022 říká Veronika Bílková z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze o vztahu Putina k Ukrajině: "Je šokující přijít s tím, že třicet let uznávaný stát není státem." Z pohledu mezinárodního práva se dlouho neobjevil případ tak jednoznačného porušení zákazu - použití síly - který je zakotvený v Chartě OSN, jako u ruského útoku na Ukrajinu, soudí Bílková.

V rámci kremelské propagandy se objevily také staré a dávno vyvrácené hoaxy. (Hoax nebo poplašná zpráva označuje obecný podvod, mystifikaci či žertovnou klamavou zprávu.) Jedna z těchto lží se týkala údajného prohlášení generálního tajemníka OSN, že Ukrajina prý nikdy nepožádala o registraci hranic, a proto jako stát neexistuje. Tato již vyvrácená lež se poprvé objevila při zabrání Krymu ruskou armádou. Anexe ukrajinského poloostrova Krym Ruskou federací proběhla na jaře 2014. Krymská "krize" vznikla v důsledku ruské invaze, která byla maskovaná jako povstání domobrany, po kterém následovalo vypsání referenda o sebeurčení. Rusko, které má na Krymu základnu černomořského loďstva, tím reagovalo na vnitropolitické změny na Ukrajině, kde lidové demonstrace zvané Euromajdan vedly ke svržení prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyče a jeho vlády.

Přesné znění této propagandistické zprávy zní: "Generální tajemník OSN Pan Ki-mun vydal prohlášení, že od roku 1991 Ukrajina nepožádala o registraci hranic, takže stát Ukrajina neexistuje." "Stát Ukrajina neexistuje (a nikdy neexistoval!),“ uvádí text, pod nímž je jako podpis uvedeno jméno Alexander Panin, Central News Agency Novorusko.

Hoax se šíří na webech, formou řetězových e-mailů, sdílí se na sociálních sítích a rovněž bylo uvedeno, že tajemník OSN Pan Ki-mun měl prohlásit v anglické Thames Televisions, že Rada bezpečnosti OSN znovu přezkoumala "ukrajinskou otázku" a "experti" k ní prý předali "stanovisko založené na mezinárodním právu". Toto stanovisko mělo odpovídat výše uvedenému tvrzení, tedy že Ukrajina neprovedla vymezení svých hranic, ani si je neregistrovala u OSN. Nehledě k tomu, že podle téže reciproční logiky by "neustálenými" hranicemi muselo disponovat i samotné Rusko.

Následně se tato dezinformace obaluje tvrzením, že "lze předpokládat, že neexistuje žádné porušování práv ze strany Ruska ve vztahu k Ukrajině", protože "podle smlouvy o CIS je území Ukrajiny správním obvodem SSSR" (Svazu sovětských socialistických republik) a v tomto smyslu je Rusko právním nástupcem SSSR a území, na nichž se rozkládá „Ukrajina, Malorusko a Novorusko“, jsou v jeho vlastnictví a nikdo nemá právo bez ruského souhlasu s nimi nakládat. Je to drzá manipulace už z toho důvodu, že Ruská federace je z právního hlediska ošetřujícího nástupnictví po zaniklých mnohonárodnostních útvarech jen jednou z 12 rovnocenných republik navazujících v souladu s vídeňskou konvencí z roku 1961 na někdejší Sovětský svaz. Rusko se sice skutečně konceptu pokračovatele SSSR, nemajícího oporu v právu, zmocnilo, Ukrajina jediná však proti této svévoli porušující mezinárodní ustanovení protestovala. Stoupencům teze o republikách jako pouhých "správních obvodech" SSSR doporučujeme na rozlučku věnovat pozornost článku 17 sovětské ústavy z roku 1936. Podle ní každá z jeho republik disponovala právem dobrovolně ze Svazu vystoupit.

Pravda: Bývalý Generální tajemník OSN Pan Ki-mun žádné takové prohlášení neučinil. Thames Television je produkční společnost, která vyrábí programy a pořady jako X Factor a Britain’s Got Talent. Její webová stránka vůbec nezmiňuje Pan Ki-muna nebo ukrajinské hranice. Uvádí tým StopFake.

Rada bezpečnosti OSN zasedala v roce 2014 kvůli Ukrajině jen 19. března, kdy studovala tehdejší prohlášení ukrajinského velvyslance. Od té doby až do zveřejnění hoaxu vůbec.

Mimo uvedené žádný termín jako "registrace hranic" vůbec neexistuje. Ukrajina je oficiálně uznaným státem v rámci stávajících de iure hranic. V roce 2003 Ukrajina a Rusko vzájemně uznaly své zemské hranice na prezidentské úrovni a v roce 2004 byla tato smlouva ratifikována národními parlamenty. Z hlediska geodézie - chcete-li fyzického vyznačení hranic, tedy zapuštění hraničních sloupů do země, se to provádí pouze za účelem orientačního vyznačení hranic na konkrétním fyzickém území a jako takové to nemá žádné právní důsledky. Hranice je bilaterální pojem. To znamená, že pokud Ukrajina nevymezila své hranice s Ruskem, neučinilo tak ani Rusko.

Sem tam lze také zaslechnout nesmysl, že ukrajinský znak je fašistický symbol. Státní znak Ukrajiny, zvaný Tryzub, je tvořen modrým, zlatě lemovaným štítem se zlatým trojzubcem a byl přijat jako nový státní znak v únoru 1992. Správnější výklad však bude, že se nejedná o trojzubec i přesto, že je tak většinově vnímán, ale o symbol sokola ve střemhlavém letu. Sokol je prastarý symbol představující slunce/nebesa. Také můžeme spekulovat o symbolice Svaté trojice. Trojzubec je na Ukrajině tradičním symbolem, který byl již na mincích Volodymyra I. v letech 980–1015. Pokud bychom každý symbol, který kdy zneužili nebo použili nacisté, fašisté, komunisté a jiní extremisté chtěli odsoudit, byla by to velká chyba a projev omezené inteligence.

Plamenná orlice, někdy nazývaná svatováclavská či přemyslovská, je prastarý symbol českého státu a jeho zneužití nacisty v době protektorátu na tom nic nemění. Vyhlášením státního svátku Den české státnosti – zavraždění knížete Václava 28. září se snad stala Česká republika nacistickou zemí? Miloš Zeman jako tehdejší premiér v roce 2000 při schvalování tohoto svátku, sice označil svátek s ohledem na historický kontext nepřímo za symbol servility a kolaborace, ale naštěstí jeho názory nejvíce zajímají jen jeho samotného.

Nuntius

ukrajina_logo_01.jpg
bottom of page