HLÁŠKY, RČENÍ, CITÁTY A RŮZNÉ VĚTY DÁVAJÍCÍ POZNÁNÍ S KOMENTÁŘI A VYSVĚTLENÍM

- Dejte si pozor na svá přání – mohou se vám splnit. Prostě někdy si člověk přeje něco, co nedokáže správně odhadnout ve všech důsledcích, co se stane, když se to stane. Z pozitivní touhy pak může vzejít neštěstí. Proto je třeba dát si pozor, co si člověk přeje.


- Největší ztrátou času je dívat se na hodiny. Vždy je lepší vytvářet nějakou činnost pak čas lépe ubíhá. 
 

- Ano, stále se něco děje od toho jsou dějiny. Vtipná odpověď na častou otázku „jak se máš, děje se něco?“ Když nemáte náladu ani potřebu něco vysvětlovat tázající se osobě.


- Bít či nebít a být či nebýt. Nejde o Český jazyk ani o tragédii Hamlet Williama Shakespeara. Mnohdy jde především o to, že člověk zvažuje nebýt, ale kdyby našel sílu bít tak by se mu chtělo být. Odpustit a nebýt není správné někdy je třeba se bít.


- Udělat si to hezké, pěkné… Tak se všichni uklidníme… Toto jsou dvě důležité hlášky, které sice zní velice jednoduše, ale použity ve správný čas a na správném místě mohou dosáhnout významnosti. 
Umění udělat si to pěkné i ve špatných časech a nehostinném prostředí může zásadním způsobem ovlivnit psychiku. Příklad: jednoduše, ať je situace jaká je salám si můžeme nakrájet na talíř a nápoj si nalít do sklenice – určitě tím získáme lepší pocit, než když budeme ukusovat salám a pít z lahve – prostě uděláme si to hezké.
Někdy se můžeme dostat na místo, kde  je společnost v konfliktu a nebo v „příliš velké veselosti“. Správný člověk v dané společnosti pokud prohlásí s nadhledem, klidem a v legraci „tak se všichni uklidníme“ může změnit atmosféru v dané společnosti k lepšímu.

 
- Moudrost znamená vědomí si souvislostí.
Tento citát je zcela zásadní snad ve všech oblastech lidského žití. Jakékoliv vzdělání bez vnímání a pochopení souvislostí moudrost nepřináší.


- Proč chléb padá na zem namazanou stranou? Je to “zákon schválnosti” a možná trochu gravitace. Lze však také přijmout z toho jisté poučení. Budete-li, vždy počítat s tím nejhorším vyhnete se zklamání.
 

- Káže vodu a pije víno. Toto rčení nemá ve své podstatě nic společného s vodou a vínem je to používáno především v souvislosti pokrytectvím. Jako jsme svědci v dnešní době u mnoha politiků, kteří prosazují určitou věc, ale sami se tou věcí neřídí. Je to velice důležitá indicie v mnoha odvětvích. Kázat bylo jistě myšleno v rámci církevních bohoslužeb, kdy kněz kázal proti něčemu, co sám konal. Dnes se setkáme mnohem víc s tím, kdy kážou umělci, především zpěváci svou tvorbou, ale ve svém soukromí mnohdy žijí v pravém opaku.


- Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Anebo, také: kdo seje vítr sklízí bouři. Co k tomu dodat? Vyvolávat zlo a páchat nespravedlnost se nevyplácí a nakonec trestu nikdo neunikne. Nicméně na spravedlnost se někdy čeká dlouho a ta justiční je slepá aby mohla být „nestranná“, ale… Nejhorší je na tom celém to, že některé křivdy vám nic napravit nedokáže a mrtvé nikdo nevzkřísí.    

Zaujalo vás téma "CITÁTY A RČENÍ" a máte k tomu, co napsat - kontaktujte nás!

email.: zamysletse@gmail.com

tel.: +420 728 470 507

CZE, ČESKÁ REPUBLIKA, ČESKO

Zamyslet.cz © 2020