top of page

CITÁTY, RČENÍ A HLÁŠKY Z ULICE S KOMENTÁŘEM

Problém není strach z bolesti - problémem je bolest. Problém není smrt - problémem je strach ze smrti.

© 2022 Nuntius

 

- Dejte si pozor na svá přání – mohou se vám splnit. Prostě někdy si člověk přeje něco, co nedokáže správně odhadnout ve všech důsledcích,  jaký to bude mít dopad až se to stane. Z pozitivní touhy pak může vzejít neštěstí. Proto je třeba dát si pozor, na to, co si člověk přeje.

- Kdo poslouchá cizí hlavu do svojí ať si nasere. Co k tomu dodat :-)? Názory lidí kolem kolem vás je třeba vnímat, ale rozhodnutí, které činíte vy, by mělo být vždy při plném vědomí vás, tak, aby jste s jistotou cítil/a, že je to vaše vůle, protože pouze vy pak za to rozhodnutí ponesete zodpovědnost.

- Člověk musí v životě odejít daleko, aby našel sám sebe, musí hodně ztratit, aby se dokázal, těšit z toho co mu zůstane, musí vyslechnout spoustu lží, aby věděl kdo říká pravdu, musí hodně vytrpět, aby zjistil co je skutečné štěstí, a musí se nesprávně zamilovat, aby našel skutečnou lásku...
Bez komentáře...

- Lepší je vědět než si myslet! To je velice důležité rčení, protože také se říká "myslet znamená hovno vědět" no pravdou je, že jsou situace, kdy váš protějšek začne větu "miláčku já myslel/a" a člověk nemá daleko k tomu spáchat zločin :-)

S city není dobré si zahrávat – „karma je zdarma“ aneb (trochu Bible) nečiň jinému to, co nechceš, aby se dělo tobě. Prostě někdy "musíte" lhát abyste dosáhli něčeho po čem toužíte. Doporučujeme lhát potichu ona by se ta vaše lež také mohla stát pravdou a když si třeba vymyslíte, že vás bolí noha a nemůžete do práce není to pak žádná radost když vás doopravdy bolet začne. 

- Každý konec znamená začátek něčeho jiného. Ať se nám to líbí nebo ne je to pravda naprosto vždy, jen je to jak na vahách. Někdy začíná něco lepšího než to, co skončilo a někdy naopak. Jediný konec, který je komplikovaný je smrt. Něco jistě začne, tedy přesněji buď začne něco a nebo začne nic :-)


- Největší ztrátou času je dívat se na hodiny. Vždy je lepší vytvářet nějakou činnost pak čas lépe ubíhá. 
 

- Ano, stále se něco děje od toho jsou dějiny. Vtipná odpověď na častou otázku „jak se máš, děje se něco?“ Když nemáte náladu ani potřebu něco vysvětlovat tázající se osobě.

- V lese prší dvakrát.  Můžete se schovat před deštěm pod stromy a tím si ušetřit pár kapek, ale až pršet přestane, tak pod stromy stále padá voda z listí nebo jehličí.


- Bít či nebít a být či nebýt. Nejde o Český jazyk ani o tragédii Hamlet Williama Shakespeara. Mnohdy jde především o to, že člověk zvažuje nebýt, ale kdyby našel sílu bít tak by se mu chtělo být. Odpustit a nebýt není správné někdy je třeba se bít.

- Udělat si to hezké, pěkné… Tak se všichni uklidníme… Toto jsou dvě důležité hlášky, které sice zní velice jednoduše, ale použity ve správný čas a na správném místě mohou dosáhnout významnosti. 
Umění udělat si to pěkné i ve špatných časech a nehostinném prostředí může zásadním způsobem ovlivnit psychiku. Příklad: jednoduše, ať je situace jaká je salám si můžeme nakrájet na talíř a nápoj si nalít do sklenice – určitě tím získáme lepší pocit, než když budeme ukusovat salám a pít z lahve – prostě uděláme si to hezké. Někdy se můžeme dostat na místo, kde  je společnost v konfliktu a nebo v „příliš velké veselosti“. Správný člověk v dané společnosti pokud prohlásí s nadhledem, klidem a v legraci „tak se všichni uklidníme“ může změnit atmosféru v dané společnosti k lepšímu.

 
- Moudrost znamená vědomí si souvislostí.
Tento citát je zcela zásadní snad ve všech oblastech lidského žití. Jakékoliv vzdělání bez vnímání a pochopení souvislostí moudrost nepřináší.


- Proč chléb padá na zem namazanou stranou? Je to “zákon schválnosti” a možná trochu gravitace. Lze však také přijmout z toho jisté poučení. Budete-li, vždy počítat s tím nejhorším vyhnete se zklamání.
 

- Káže vodu a pije víno. Toto rčení nemá ve své podstatě nic společného s vodou a vínem je to používáno především v souvislosti pokrytectvím. Jako jsme svědci v dnešní době u mnoha politiků, kteří prosazují určitou věc, ale sami se tou věcí neřídí. Je to velice důležitá indicie v mnoha odvětvích. Kázat bylo jistě myšleno v rámci církevních bohoslužeb, kdy kněz kázal proti něčemu, co sám konal. Dnes se setkáme mnohem víc s tím, kdy kážou umělci, především zpěváci svou tvorbou, ale ve svém soukromí mnohdy žijí v pravém opaku.


- Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Anebo, také: kdo seje vítr sklízí bouři. Co k tomu dodat? Vyvolávat zlo a páchat nespravedlnost se nevyplácí a nakonec trestu nikdo neunikne. Nicméně na spravedlnost se někdy čeká dlouho a ta justiční je slepá aby mohla být „nestranná“, ale… Nejhorší je na tom celém to, že některé křivdy vám nic napravit nedokáže a mrtvé nikdo nevzkřísí.  

Kdo jde za sluncem, nechává za sebou stín. Kariéra je důležitá, ale otázka je, jakým způsobem je dosažena. Když chcete dosáhnout jakéhokoliv vrcholu je důležité, co nebo koho jste ochotni pro svůj cíl obětovat. Cena za váš úspěch by měla být vaše schopnost a intelekt nikoliv neštěstí těch co vám pomáhají nebo vám stojí v cestě. Být nejlepší a neublížit to je nejhodnotnější a jen takto dosáhnete zasloužené slávy, klidu a bezpečí.

NIC


Nic je nic. Matematicky se nic užívá jako 0 (nula), což je víc než – (mínus), ale méně než +(plus) a proto 0 (nula) neznamená nic. Nic - 0 je nic - 0 nemá žádné kladné ani záporné vlastnosti. V prohlášení "nemám vůbec nic" je zbytečné zmiňovat slovo "vůbec"  stačí říci „nemám nic“, protože nic není třeba jakkoliv zdůrazňovat.


Nicméně nic není bezvýznamný termín. Nic je základem pro zrod a fungování všech hlavních náboženství. Jen strach z nicoty tedy, že po smrti bude nic umožnil a umožňuje moc a sílu církvím a náboženským organizacím a sektám. Tím to se v žádném případě nezpochybňuje víra neb platí „věř a víra tvá tě uzdraví“, ale platí, že nic nelze vyloučit.


V praxi se nic používá v různých oblastech lidského žití.
Kde nic není ani smrt nebere. Známe přísloví vysvětlující, že není, co vzít tam, kde nic není. Trochu to koresponduje s tím, že kdo nic nemá mnohdy žije kvalitnější život než ten, kdo něco má a žije jen tím, aby měl víc a nebo, strachem, aby to něco neztratil.


„Tak co?“ – „Nic.“ – „Tak slez.“ Sexuálně laděná legrace nebo invektiva, pod kterou ať si každý představí, co chce. „Co se děje?“ – „Nic.“  Nepřesné, protože děje se stále něco, ale v běžné mluvě se to používá především k dosažení klidu dotazovaného.


Umění nic neříci je základní podmínka pro politickou kariéru. Čím lépe politik ovládá umění nic neříci tím dosahuje lepšího postavení. U tohoto tvrzení je třeba si napsat a pochopit, že zvyšující se úroveň v umění nic neříci nespočívá v tom mluvit málo atd., ale v tom, aby to co říkáte vypadalo s maximální přesvědčivostí tak, že říkáte něco, ale v důsledku, abyste řekli nic.


Nic je v rámci českého internetu důležitou službou a organizací, ale to není nic jako nic, ale NIC zkratka z nickname z angličtiny tedy v češtině přezdívka, jméno. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru jmen domén registrovaných pod doménou CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v oblasti jmen domén.

Co více, k nic napsat – zatím nic :-)                                                                                                                                     Nuntius

nic

Zaujalo vás téma "CITÁTY A RČENÍ" a máte k tomu, co napsat - kontaktujte nás!

bottom of page