HLÁŠKY, RČENÍ, CITÁTY A RŮZNÉ VĚTY DÁVAJÍCÍ POZNÁNÍ S KOMENTÁŘI A VYSVĚTLENÍM

- Dejte si pozor na svá přání – mohou se vám splnit. Prostě někdy si člověk přeje něco, co nedokáže správně odhadnout ve všech důsledcích, co se stane, když se to stane. Z pozitivní touhy pak může vzejít neštěstí. Proto je třeba dát si pozor, co si člověk přeje.


- Největší ztrátou času je dívat se na hodiny. Vždy je lepší vytvářet nějakou činnost pak čas lépe ubíhá. 
 

- Ano, stále se něco děje od toho jsou dějiny. Vtipná odpověď na častou otázku „jak se máš, děje se něco?“ Když nemáte náladu ani potřebu něco vysvětlovat tázající se osobě.

- V lese prší dvakrát.  Můžete se schovat před deštěm pod stromy a tím si ušetřit pár kapek, ale až pršet přestane, tak pod stromy stále padá voda z listí nebo jehličí.


- Bít či nebít a být či nebýt. Nejde o Český jazyk ani o tragédii Hamlet Williama Shakespeara. Mnohdy jde především o to, že člověk zvažuje nebýt, ale kdyby našel sílu bít tak by se mu chtělo být. Odpustit a nebýt není správné někdy je třeba se bít.


- Udělat si to hezké, pěkné… Tak se všichni uklidníme… Toto jsou dvě důležité hlášky, které sice zní velice jednoduše, ale použity ve správný čas a na správném místě mohou dosáhnout významnosti. 
Umění udělat si to pěkné i ve špatných časech a nehostinném prostředí může zásadním způsobem ovlivnit psychiku. Příklad: jednoduše, ať je situace jaká je salám si můžeme nakrájet na talíř a nápoj si nalít do sklenice – určitě tím získáme lepší pocit, než když budeme ukusovat salám a pít z lahve – prostě uděláme si to hezké.
Někdy se můžeme dostat na místo, kde  je společnost v konfliktu a nebo v „příliš velké veselosti“. Správný člověk v dané společnosti pokud prohlásí s nadhledem, klidem a v legraci „tak se všichni uklidníme“ může změnit atmosféru v dané společnosti k lepšímu.

 
- Moudrost znamená vědomí si souvislostí.
Tento citát je zcela zásadní snad ve všech oblastech lidského žití. Jakékoliv vzdělání bez vnímání a pochopení souvislostí moudrost nepřináší.


- Proč chléb padá na zem namazanou stranou? Je to “zákon schválnosti” a možná trochu gravitace. Lze však také přijmout z toho jisté poučení. Budete-li, vždy počítat s tím nejhorším vyhnete se zklamání.
 

- Káže vodu a pije víno. Toto rčení nemá ve své podstatě nic společného s vodou a vínem je to používáno především v souvislosti pokrytectvím. Jako jsme svědci v dnešní době u mnoha politiků, kteří prosazují určitou věc, ale sami se tou věcí neřídí. Je to velice důležitá indicie v mnoha odvětvích. Kázat bylo jistě myšleno v rámci církevních bohoslužeb, kdy kněz kázal proti něčemu, co sám konal. Dnes se setkáme mnohem víc s tím, kdy kážou umělci, především zpěváci svou tvorbou, ale ve svém soukromí mnohdy žijí v pravém opaku.


- Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Anebo, také: kdo seje vítr sklízí bouři. Co k tomu dodat? Vyvolávat zlo a páchat nespravedlnost se nevyplácí a nakonec trestu nikdo neunikne. Nicméně na spravedlnost se někdy čeká dlouho a ta justiční je slepá aby mohla být „nestranná“, ale… Nejhorší je na tom celém to, že některé křivdy vám nic napravit nedokáže a mrtvé nikdo nevzkřísí.  

Kdo jde za sluncem, nechává za sebou stín. Kariéra je důležitá, ale otázka je, jakým způsobem je dosažena. Když chcete dosáhnout jakéhokoliv vrcholu je důležité, co nebo koho jste ochotni pro svůj cíl obětovat. Cena za váš úspěch by měla být vaše schopnost a intelekt nikoliv neštěstí těch co vám pomáhají nebo vám stojí v cestě. Být nejlepší a neublížit to je nejhodnotnější a jen takto dosáhnete zasloužené slávy, klidu a bezpečí.

Zaujalo vás téma "CITÁTY A RČENÍ" a máte k tomu, co napsat - kontaktujte nás!