POMLUVA aneb "Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění"...


Vždy vám mohou do života vstoupit lidé, které špatně odhadnete a kteří vás podvedou, zradí a pomluví ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Obecně uznávám pravidlo, že pokud někdo někoho poškodí s cílem něco z toho získat na úkor toho, koho pomlouvá je to sice smutné, ale alespoň se to dá pochopit, protože je v tom ten cíl něco získat. Pokud, ale někdo někoho poškozuje bez jakéhokoliv prospěchu tedy jen pro jakési své osobní uspokojení chápu to jako čirou zvrhlost a ubohost. 
Jestliže vás můj úvod zaujal čtěte dál, ale nejdříve se pokuste vžít do oné situace, ve které jsem se nacházel v období, o kterém chci psát.
Byl jsem spolumajitel penzionu a restaurace. Tedy měl jsem ubytovací možnosti, kvalitní kuchyni a bar. Součástí areálu byla také velká pergola s krbem tedy i venku se dali pořádat velice příjemné akce. Normální provoz probíhal bez problému a zákazníci odjížděli a odcházeli spokojení.
S uvedenými možnostmi, ke kterým se člověk dostane, také přichází množství různých nabídek a rozšiřuje se vám okruh přátel a známých. Jdeme tedy na konkrétní situace, které se stali a je zcela na vašem zvážení jak je posoudíte. Předem přijímám i názor, že „za hloupost se platí“ tedy, že vinen jsem pouze já díky své naivitě a hlouposti.

Kamarádka, se kterou jsem měl v minulosti krátký poměr mě požádala o pomoc pro svou sestru. Potřebovala ubytování pro sebe a své dítě tříletého chlapečka. Měl jsem letmé informace o jistém asociálním chování její sestry, protože jí před časem zabavili psa z důvodu, že se o něj nedokázala starat a ohrožoval sousedy, kde bydlela. Po krátkém přemýšlení jsem podlehl prosbám kamarádky mimo jiné, protože, se to dělo před sezónou tedy byly volné ubytovací kapacity. Její sestru jsem tedy ubytoval i se synem a  umožnil jsem jí i konzumaci jídla a pití na dluh. Celá tato anabáze trvala bez mála měsíc. Přiznám se, že jsem trochu počítal s její pomocí s provozem tedy především s úklidem. Její přístup však byl zcela neproduktivní a často se stávalo, že odešla a hlídali jsme jí syna. Celkově se postupně situace stávala neúnosnou a tak jsem se s ní musel rozloučit. Slib ohledně zaplacení dluhu, který s maximální slevou činil 10 000,- jsem nebral příliš vážně a po pravdě jsem byl hlavně rád, když odešla.   
Po pár týdnech jsem se dozvěděl, že podobně jako se nedokázala postarat o svého psa, který skončil v útulku, rozhodnutím soudu jí odebrali dítě a bylo dáno do pěstounské péče.
Následně jsem se dozvěděl, že o mě dokázala zásadně negativně mluvit a dokonce i zmínila, že jsem jí vyhnal, protože se mnou nechtěla spát.
Co k tomu dodat. Přiznám se, že jsem byl vskutku překvapen a přemýšlel jak na to vše reagovat. Nakonec jsem zvolil jedinou dle mého správnou cestu a to, že jsem neudělal vůbec nic. Časem vše utichlo a mě zůstalo poučení o tom, že nemá smysl pomáhat lidem, kterým pomoci nelze.

Vlastně je to celé jen mé pozastavení se nad tím jak je možné, že lidé, kteří by měli „klečet a modlit se“ za své skutky mají sílu pomlouvat a poškozovat všechny ostatní.

Zaujalo vás téma "POMLUVA" a máte k tomu, co napsat - kontaktujte nás!