top of page

ABSURDITY 
Definice absurdní tedy nesmyslný, nevhodný a hloupí označuje věci a skutky, které nedávají smysl, jelikož jsou v rozporu se zdravým rozumem. Absurdit se v naší společnosti děje každý den mnoho a nemá smysl mlčet!

bottom of page