top of page

Pálení čarodějnicPálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.


Valburga byla anglosaská princezna, činná jako misionářka, řeholnice řádu benediktinek a abatyše německého kláštera Heidenheim. Je uctívána katolickou církví jako světice.

V textech životopisců z roku 900 je označována jako divotvůrkyně, která zachránila dítě před smrtí hladem, při další cestě za nemocnou dívkou byla napadena psy, před nimiž ji ochránila modlitba a uzdravila mnohé nemocné děti a šestinedělky. Proto je jejich patronkou.


Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským (Irsko, Skotsko) svátkem Beltaine - keltský svátek plodnosti a s židovským svátkem Lag ba-omer - z Talmudu, kdy podle lidové tradice přestali tohoto dne umírat žáci jednoho rabína. Všechny uvedené svátky se konají ve stejném období a mají jeden společný prvek a to pálení velkých ohňů.


Beltanie: "Tuto noc je každý muž bohem a každý žena bohyní, panuje veselí, milenecké dvojice pod rouškou noci uléhají na trávu a věnují se tělesné lásce. Všichni až do rána nahý tančí okolo ohně, pijí medovinu i víno a milují se v přírodě." Beltaine znamenal ve starokeltštině "jasný a zářivý" oheň.

Beltaine

Čarodějnice: V Čechách byl už v polovině 19. století tento zvyk zakazován jako pověrečná praktika, stejně tak nemohl probíhat během druhé světové války, kdy bylo zakázáno pálit venkovní ohně. Problematický byl i pro komunistický režim, během kterého existovala snaha filipojakubské ohně přejmenovat na "vatry míru".


Stejně musí, každý ocenit poetický a filozofický rozměr myšlení komunistických funkcionářů. Varty míru - takovou hovadinu může vymyslet opravdu jenom bolševik :-)


Osobně si pamatuji jedny zvláště vydařené čarodějnice, kdy jsem po vojenské přísaze v roce 1992 dostal opušťák, tedy povolení k opuštění kasáren. Měl jsem za sebou měsíc přijímače, tedy v 5 ráno budíček pak rozcvička běh, kliky, žabáci následně rychlá snídaně a pochodování. Volné chvilky jsme trávili uklízením, případně kopáním okopů pro ležícího střelce - kdo měl poznámky kopal pro klečícího a v menu byl i v případě zájmu zákop pro V3S :-) Byl jsem dva měsíce po šťastném rozvodu, což bylo dobrým důvodem jít se svou bývalo manželkou na čarodějnice :-) Všechno bylo krásné, veselé a lásky plné, jen míra alkoholu byla větší než někteří byli schopni unést. Bylo cca 2 hodiny ráno někteří už spali a někteří se chystali odkráčet domů. Všechno změnila aktivita jednoho "pacienta", který ve své moudrosti došel k nápadu, že do ohně hodí pneumatiku. Tímto večírek skončil a smůlu měli hlavně spící, protože než se probudili vypadali jak horníci, kteří právě vyfárali z dolu :-)

27 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


xxxxx

bottom of page