top of page

Příspěvek na péči

Aktualizováno: 14. 6. 2022

Může se stát každému, že se dostane do situace, kdy se bude muset starat o svého tátu, o svou mámu, bratra, sestru atd... Jsou lidé, kteří jsou ochotni a schopni se starat nejen o osobu blízkou, ale také o osobu "vzdálenou", tedy o zcela cizího člověka, který potřebuje pomoc. Často je v médiích rovněž prezentováno mnoho smutných příběhů péče o hendikepované děti. Nehoda nebo nemoc může postihnout kohokoliv a je jistě štěstí, pokud má u sebe člověka, který je schopen se postarat.


Cílem tohoto článku je pomoci všem, co se o někoho starají a chtějí žádat o příspěvek na péči. Díky osobní zkušenosti našeho redaktora Vám můžeme popsat reálný průběh tohoto procesu.

"Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc." Toto je úvodní text z webu Úřadu práce ČR, který příspěvky vyplácí, kde se dočtete mimo jiné základní předpoklady, pro získání příspěvku.


Pokud chcete studovat příslušné zákony vyhledejte si:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).


Přejděme, tedy ke konkrétním krokům reálného případu.


Den 1.

Na začátku všeho je třeba podat písemnou žádost, tedy vyplnit formulář. Někdo je ve vyplňování formulářů zdatný a nebude mít problém. Všem ostatním můžeme doporučit asistenci od člověka, který se v této oblasti vyzná například pracovnici z Charity ČR. Po vyplnění formuláře žádost odešlete nebo osobně předáte. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek

Zadost-o prispevek-na-peci
.pdf
Stáhnout PDF • 87KB

Zhruba za týden Vás bude kontaktovat sociální pracovník z Úřadu práce ČR a dohodne se s Vámi na návštěvě. Proběhne tzv. sociální šetření, které zahrnuje základní kontrolu životních podmínek a schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Hlavní náplní je zodpovězení vcelku obsáhlého dotazníku. Vaše odpovědi se zaznamenávají a jsou součástí řízení, tedy uznání nebo neuznání nároku na příspěvek.


Měsíc po sociálním šetření z Úřadu práce Vám přijde dopis, že se řízení zastavuje a začíná posuzování Vašeho případu. Vše se přesouvá na okresní správu sociálního zabezpečení.


Česká správa sociálního zabezpečení Vás bude po měsíci kontaktovat, že máte 8 dnů lhůtu na doložení nálezu vydaným poskytovatelem zdravotních služeb. Tedy musíte s osobou, o kterou pečujete, dojít k příslušnému obvodnímu doktorovi. Doktora kontaktují z ČSSZ rovněž, tedy už bude vědět o co jde. Doporučujeme postupovat stejně jako v případě našeho kolegy. Vyšetření u obvodního lékaře zabezpečil již měsíc před tím, než byl o to žádán a na základě zjištění také vyšetření u psychiatra. To je celkem důležitý bod, protože pokud osoba, o kterou pečujete, je postižena mimo jiné alzheimerem, může se Vám stát, že vyšetření a následný posudek od obvodního lékaře nebude stačit a bude vyžádáno právě ještě vyšetření u psychiatra. Tedy když si vše "odbudete" předem, trochu proces urychlíte.


Pak přichází další měsíc posuzovaní všech podkladů a krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Dopis o rozhodnutí Vám přijde cca 3,5 měsíce od podání žádosti a pokud Vám bude pro osobu, o kterou se staráte v nějakém stupni uznán příspěvek, můžete očekávat do 14 dnů peníze na příslušném účtu. Co Vás jistě neurazí je fakt, že při první platbě obdržíte příspěvek od data podání žádosti, tedy zpětně za 4 měsíce.


Je nutné si uvědomit, že délka procesu je dána tím, že každou žádost posuzuje několik lidí i institucí a žádostí je hodně. V neposlední řadě Vám doporučujeme číst dopisy, co Vám budou chodit. Pokud Vám bude příspěvek uznán máte povinnost oznámit Úřadu práce ČR případnou změnu zdravotního stavu osoby o kterou pečujete, především pak v případě, že bude hospitalizována v nemocnici.

V tomto smyslu si uchovejte kontakt na sociálního pracovníka z Úřadu práce ČR, který u Vás dělal sociální šetření. Pokud bude schopný, tak jako v našem případě, vše s ním vyřídíte pohodlně pomocí emailu nebo telefonu.


Na dotaz, proč je proces žádosti o příspěvek, tak komplikovaný a zdlouhavý nám sociální pracovnice z Úřadu práce ČR odpověděla: "Samozřejmě vyřízení příspěvku nějakou dobu trvá, jelikož to nestojí jen na nás, ale musí tam rozhodovat, posuzovat to a být ve spolupráci i další subjekty. Rozumím tomu, že pro většinu lidí je tato doba dlouhá, zvláště pokud pečují o znevýhodněné příbuzné, ale děláme, co je v našich silách a snažíme se opravdu dělat, i přes další velké množství povinností, vše s lidskostí – proto, dle Vás vyčerpávající postup celého procesu, jsem Vám vysvětlila proto, aby jste všemu Vy i Vaše maminka rozuměli a měli přehled o tom, proč zrovna Vám přišel nějaký papír do schránky anebo, proč máte posílat změny v písemné formě..."

Dále také uvedla, že je mnoho osob, které si vymýšlejí nesmyslné požadavky a snaží se o podvod. Dodržování všech souvisejících předpisů a nařízení je kontrolováno a případně i trestáno.


Závěrem je možné konstatovat, že je vždy nutné dříve, než začne dělat někdo rychlé soudy o úřednících musí zkusit podívat se na to, také z té druhé strany, tedy ze strany úředníka. Jistě každý zažil "peklo" na poště, na katastru nebo třeba na finančním úřadě, ale s jistotou můžeme prohlásit, že sociální pracovníci z Úřadu práce ČR dělají svou práci svědomitě a přesně. Pokud Vám příspěvek na péči nebyl uznán, není to kvůli tomu, že by Vám ho sociální pracovník z Úřadu práce ČR nechtěl dát, ale pro to, že jste nedostatečně splnili podmínky a nebo na něj prostě nemáte nárok.


VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Od 1. 1. 2022 činí výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc


3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)


Od 1. 1. 2022 činí výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc


880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

33 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PRAHA

Comentarios


xxxxx

bottom of page