Vyhledávání v Zamyslet.cz

Pro „“ bylo nalezeno 220 položek

Příspěvky na blogu (160)

 • Charita ČR středisko Horní Cerekev

  Začátky provozu nynější pečovatelské služby v Horní Cerekvi byly těžké. Pod správou města pečovatelská služba plně nevyhovovala zákonným požadavkům. Proto od července 2018 převzala pečovatelskou službu v Horní Cerekvi Oblastní charita Jihlava. Z toho důvodu byly kanceláře v domech s pečovatelskou službou na Rybniční a Sportovní ulici pronajaty Oblastní charitě Jihlava. Jihlavská charita udělala výběrové řízení a z jedenácti uchazeček byly vybrány Božena Válková, Karla Hašková a Ivana Matějková, které jsou pečovatelkami dodnes. Vzniklo středisko Charitní pečovatelské služby Horní Cerekev, které patří pod Oblastní charitu Jihlava, ta pod Diecézní charitu Brno. Poté se asi po dvou letech vedení střediska mužem vedoucí stala Markéta Němcová. Jak je obecně známo, manipulovat výběrová řízení a dosazovat lidi na vedoucí posty je v naší zemi bohužel "sport", ve kterém opakovaně všichni prohráváme, zde se to naštěstí nestalo. V CHPS Horní Cerekev naopak došlo k tomu, že jsou tady spravedlivě vybraní lidé na správná místa a jejich přístup je profesionální a lidský. Bez nadsázky má pečovatelská služba v Horní Cerekvi čtyři anděly a to netvrdíme ne na základě toho, že si to myslíme, ale protože to víme! Středisko zajišťuje služby ve velkém rozsahu, a to nejen v obci Horní Cerekev ale i v jejích místních částech, navíc v obci Batelov, Bezděčín a Švábov. Dovoz jídla, nákupů, léků, doprovázení a dovoz klientů k lékaři, připomenutí léků a podání jídla. Pochůzky, praní a žehlení, úklid a pomoc při osobní hygieně je běžnou náplní práce pečovatelek, které málokdy potkáme v kanceláři, protože jsou většinu pracovní doby v terénu. V kanceláři však můžete zastihnout vedoucí služby, která vám zdarma poskytne základní sociální poradenství a může vám pomoci ve vaší nepříznivé sociální situaci. Raději si ale schůzku telefonicky domluvte, protože zde není každý den, protože má na starosti ještě další pobočku OCHJ a to v Kostelci u Jihlavy. Nemá smysl vyjmenovávat vše, co je v nabídce služeb místní Charity, jen nás ještě zaujala položka topení v kamnech a donáška paliva - bohužel tuto službu v současné době nemůžeme využít, tedy ani posoudit její kvality, ale už se rodí plán, jak by se to dalo realizovat :-) Dům s pečovatelskou službou ve Sportovní ulici je dvoupatrový s výtahem, má bezbariérový přístup i koupelnu. V tomto domě se nachází 16 bytů vybavených kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, vlastní koupelnou a WC. Ostatní vybavení bytu si zajišťuje nájemník sám. Nachází se zde také kancelář a technické prostory pro Charitní pečovatelskou službu Horní Cerekev, prádelna se sušárnou a koupelna. Každý měsíc v předem určený den dům navštěvuje pedikérka. Nájemníky do DPS vybírá a následně s nimi nájemní smlouvu na byt uzavírá obec, bez konzultace se sociální pracovnicí CHPS, což podle nás postrádá logiku, když se mají poté stát klienty pečovatelské služby. Dle slov vedoucí se bohužel někdy stává, že noví nájemníci domů s pečovatelskou službou nejsou doopravdy v nepříznivé sociální situaci a služby nepotřebují a často je ani využívat nechtějí. Což je ale globální problém pečovatelských domů v celé ČR. Vedoucí si ale pochvaluje spolupráci s obcí, kdy v případě nefunkčního zařízení volají panu starostovi a ten okamžitě pošle pracovníky obce na opravu. Je to z toho důvodu, že Charita má v nájmu pouze určité prostory pro provoz služby, ale dům spadá pod správu města. Dále bude následovat rozhovor s vedoucí střediska Charity ČR v Horní Cerekvi Bc. Markétou Němcovou, DiS. a s pečovatelkami. Nejdříve jsme položili několik otázek paním pečovatelkám Boženě Válkové, Ivaně Matějkové a Karle Haškové. První otázka byla proč se rozhodly pracovat v Charitě ČR? "Protože nás tato práce velmi zajímala a naskytla se příležitost se přihlásit do konkurzu. Práce pro Charitu nás naplňuje a baví." Další otázkou jsme se zeptali zda se znaly, již předtím než začaly společně pracovat v Charitě? "Více méně jen od vidění, ale od prvního setkání jsme se stali nejen kolegyně, ale i přítelkyně, které si vždy dokáží vypomoci a bezproblémů se domluvíme nejen na pracovních věcech." Třetí otázka směřovala, jaké vnímají paní pečovatelky komplikace u své práce? "Občas nám práci komplikují předsudky, které stále v lidech přetrvávají nebo, když rodina odmítá naši pomoc, kterou by klient opravdu potřeboval. Rovněž je někdy těžké, když by chtěl člověk pomoci, ale prostě to nejde vzhledem k zdravotnímu stavu klientů. Jinak žádné komplikace nevnímáme. V poslední otázce jsme se zeptali na nějakou veselou nebo zajímavou příhodu z jejich práce. "Denně zažíváme spoustu veselých někdy i neveselých příhod. Každý den je něčím výjimečný. Rádi vzpomínáme na klienty, kteří už tu s námi nejsou, jaké situace s nimi člověk prožil a někteří nám opravdu přirostli k srdci." Následuje rozhovor s vedoucí Charitní pečovatelské služba OCH Jihlava - středisko Horní Cerekev Bc. Markétou Němcovou, DiS. Jak začala vaše práce v Charitě ČR - co byl rozhodující moment, kdy jste se rozhodla pro tuto činnost? Když jsem se před jedenácti lety rozhodovala, čím budu, zvítězila u mě už tehdy touha pomáhat lidem, proto jsem nastoupila ke studiu sociální práce. Po střední škole jsem začala pracovat na dohodu v Charitní pečovatelské službě Kostelec u Jihlavy, rozvážela jsem tehdy obědy klientům. Za několik měsíců mi byla nabídnuta pracovní pozice pečovatelky na celý úvazek. Já tuto nabídku přijala a tři roky jsem zde pracovala současně s dálkovým studiem sociální práce na UP v Olomouci. Poté jsem z Charity na rok a půl odešla do Brna, rozšířila jsem si zde obzory o práci v neziskových organizacích a ráda jsem se tehdy vracela do pečovatelské služby v Kostelci a Horní Cerekvi, jako vedoucí od října roku 2020. Charita ČR je zřizována římskokatolickou církví (konkrétně Českou biskupskou konferencí) a středisko v Horní Cerekvi spadá pod Oblastní charitu Jihlava a ta pod Diecézní charitu Brno. Ovlivňuje církev Vaší práci jsou v této souvislosti vyžadovány nějaké zvláštní povinnosti? Víra po nás není vyžadována, dokonce se udává, že více pracovníků v organizaci je nevěřících. Já vnímám práci v Charitě jako péči o potřebné s přidanou hodnotou, které necírkevní pečovatelské služby nemají. Pracovníci Charity by měli dodržovat zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí. Měli by mít určité odborné a osobnostní kvality, respektovat poslání Charity a usilovat o jeho naplňování a zároveň svou prací realizovat své vlastní osobní poslání. Pracovat jako vedoucí v Horní Cerekvi bylo Vaše rozhodnutí nebo o tom bylo rozhodnuto? Rozhodla jsem se zúčastnit se výběrového řízení na tuto pozici a bylo o tom rozhodnuto, když mě na tuto pozici z ostatních uchazečů vybrali. Tehdy si myslím, že zvítězila moje znalost služby z dřívějších let a práce na obdobné pozici v Brně v jiné organizaci. Co je náplní Vaší práce? Budu se to snažit zestručnit. Jsem zodpovědnou osobou za kvalitu poskytovaných služeb uživatelům CHPS Horní Cerekev, tak CHPS Kostelec. Vedu jednání se zájemci o službu, provádím sociální šetření, tvořím smlouvy o poskytování služby. Vedu individuální plánování uživatelů, poskytuji základní sociální poradenství, spolupracuji na tvorbě Standardů kvality sociálních služeb, metodik a předpisů služby, jednoduše vedu veškerou dokumentaci o službě. Zodpovídám za měsíční vyúčtování služby, jsem členkou Odborného kolegia služeb pro seniory, účastním se strategického plánování organizace. Mám na starosti výběr nových pracovníků, jejich zaučení, tvorbu docházek, pracovní náplně pracovníků, jejich povinné vzdělávání,…to není vše, ale to hlavní. Samozřejmě když je potřeba, jdu pomoci pečovatelkám to terénu s přímou péčí o klienty. Jak byste hodnotila spolupráci s městem Horní Cerekev? Město Horní Cerekev naši službu výrazně finančně podporuje, za což jsme vděčné, protože to vůbec není automatické. Kdyby více obcí v okolí mělo takovou starost o stárnoucí občany, jako město Horní Cerekev, všem by se hned lépe v těchto službách pracovalo a občanům obcí lépe žilo. Jinak na záležitostech běžného provozu jsme se vždy byli schopni s vedením města dobře domluvit, spolupráci hodnotím na výbornou. Máte nějaké plány, co chcete změnit? Stanovujeme si společné roční cíle pro celou Charitní pečovatelskou službu, roční cíle pro konkrétní střediska. Je to neustálý proces zlepšování kvality služby, protože nechceme usnout na vavřínech. Já osobně bych ráda v Horní Cerekvi a okolí změnila povědomí občanů o pečovatelské službě, chci docílit toho, že pečovatelská služba již nebude pouze o dovozu obědů nebo nákupů, ale hlavně o pomoci v tíživé sociální situaci. Myslím tím pomoc a podporu pečujícím osobám, které se rozhodnou pečovat o člena rodiny v domácím prostředí. Můžeme být jejich pravá ruka, minimálně pro radu či nápomoc, například při úkonech osobní hygieny a podání jídla, samozřejmě také poskytovat péči kvůli potřebnému odpočinku pečujících osob. Doufám, že těchto rodin, které se rozhodnou o péči o bližního doma, bude přibývat a my budeme moci být nablízku. Jaký je Váš názor na současnou světovou situaci? Můj názor na současnou světovou situaci je bohužel pesimistický, obávám se do budoucna zhoršujících se životních podmínek pro další generace. Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho sil a úspěchů v činnosti Charitní pečovatelské služby v Horní Cerekvi, ale i celé Charitě v ČR a ve světě.

 • Velkolepý šermířský turnaj na hradě Sovinec

  První říjnový víkend bude na hradě Sovinec opět ve znamení historických, ochotnických a komediálních vystoupení. Oba dny, tedy 1. a 2.10.2022 budou věnovány šermířské akci s názvem Balady zbojnické aneb Šermířské povídky a loupežnické příběhy, které neskončily katovou sekerou, což je úžasné lákadlo na výlet a zážitky. Celodenní program s názvem v duchu zbojnických balad je zárukou vysoké kvality zábavy po celý víkend od 9:00 do 18:00, kde nebudou chybět jedinečné souboje na sekery, palcáty a meče. Z účinkujících se o zábavu postarají jednak pražská Skupina historického šermu BIBUS SPIRITUS, která zahraje svou výbornou šermířskou pověst výbornou šermířskou pověst Valdštejnova smrt a příběh Osamělý rváč. Dále taktéž z Prahy zavítá významná Šermířská a divadelní společnost FUENTE OVECHUNA s historickými komediemi Žižka a Golem. Pak zlínská Skupina historického šermu NUNTIUS REGIS předvede své pásmo soubojů, tanců a další šermířské příběhy. A co by byla akce na Sovinci bez dravých ptáků? Proto bude v prostorách hradu vystavený Sokolnický dvorec, ve kterém si se sokolníkem můžete popovídat a vyzkoušet si dát dravce i na ruku a vyfotit se s ním. Výborným doplňkem programu jsou ukázky historických řemesel, které si budete moci třeba i vyzkoušet. Kovářské řemeslo představí mistr Jakub, u kterého si budete moci něco vlastnoručně ukovat nebo v jiném stánku si za asistence zkušených dam budete moci vyrobit svíčku pro radost. A na nádvořích se setkáte s další spoustou stánků a trhovců, nabízejících různý sortiment předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových, zvučných i hlučných, voňavých i sladkých, chutných a všelijakých dalších. Pro návštěvníky budou o víkendu přichystány každých půl hodiny kostýmované prohlídky hradu s průvodcem od 9:30 do 17:00 ve třech různých okruzích - přesný rozpis prohlídek bude k dispozici na pokladně. Brány hradu Sovinec, který leží mezi Šternberkem a Rýmařovem 3 km nad obcí Paseka, se otevřou vždy od 9:00 do 18:00 s následujícím programem: 09:45 Kovářské řemeslo - ukázky zručnosti 10:05 Balady zbojnické spektrál 10:20 Sokolnické přílety dravých ptáků sokolníci 10:40 Pásmo souboj a dobových tanců Nuntius 11:00 Valdštejnova smrt šermířská pověst Bibus 11:30 Žižka šermířská komedie 12:00 Sokolnické přílety dravých ptáků sokolníci 12:20 Slavík loupežník šermířský příběh Nuntius 12:55 Osamělý rváč šermířská pověst Bibus 13:30 Sokolnické přílety dravých ptáků sokolníci 13:45 Golem šermířská černá komedie Fuente 14:15 Svár vody s vínem šermířská pověst Nuntius 14:50 Sokolnické přílety dravých ptáků sokolníci 15:05 Valdštejnova smrt šermířská pověst Bibus 15:40 Žižka šermířská komedie 16:10 Sokolnické přílety dravých ptáků sokolníci 16:30 Ukončení programu

 • Za spokojenost občanů Hornocerekvicka

  Paní Ing. Mgr. Dana Mezerová Nevosádová má právní a ekonomické vzdělání, a mimo výkon právní činnosti např. vede účetnictví spolkům, učí na vyšší odborné škole, vede MC Klubíčko Horní Cerekev, z.s., pro které mimo jiné vyřizuje krajské dotace či jiné způsoby financování (např. šablony), často vystupuje na jednání zastupitelstva (např. ve věci údajného dluhu ve výši 1,6 mil.Kč vůči společnosti VODAK za realizaci vodovodu v Hříběcí poukazovala na promlčenost tohoto závazku; ve věci rekonstrukce školky upozorňovala na nevhodné načasování rekonstrukce na zimu bez dořešení dopadů na děti). Pan Václav Fröhlich pracuje jako vedoucí střediska centrálního vodohospodářského dispečinku ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., kde má mimo jiné na starosti správu výpočetní techniky, nákup spotřebního materiálu, servis technického zařízení apod.; je technicky založený se smyslem pro pravidla a pořádek a zajímá se především o běžný chod obce, jak jsou řešeny vzniklé problémy, jak se postupuje při výstavbě či opravách technické infrastruktury či jiného majetku obce. Pan Mgr. Vítězslav Skopal jako ředitel ZŠ zvládl školu úspěšně provést rozsáhlou rekonstrukcí a covidovou dobou a nyní jako aktivní důchodce bude mít více prostoru věnovat se celkovému dění v obci, přičemž mohou být využity jeho nabyté zkušenosti. Pan Vladislav Smejkal se zapojuje ve všem, co se děje v Hříběcí, ať je to pomoc při budování zvoničky, údržba obce či místního hřiště, prohrnování či pomoc při pořádaných společenských akcí. Paní Mgr. Kateřina Petráková, roz. Plešáková je učitelka na 1. stupni základní školy, pracuje s mladšími dětmi a ví tak, jaké aktivity je důležité podporovat pro jejich rozvoj, zná místní část Turovku, často se účastní zasedání zastupitelstev, což pro ni bylo motivací kandidovat. Pan Miroslav Kříž podporuje především sport, zatraktivnil zde závody dračích lodí (Půlnoční drak), praktickými podněty se podílí na projektové dokumentaci výstavby na fotbalovém hřišti, pravidelně organizuje větší společenské akce (např. sportovní ples). Pan Jiří Přibyl má přehled o provozním chodu obce, dává podněty k projektovým dokumentacím (např. v zcela zásadních věcech připomínkovali spolu s p. Skopalem projektovou dokumentaci k hřišti u školy a snažili se prosadit, aby o dotační podporu bylo žádáno už v předchozím roce). Paní Ing. Hana Machalová, roz. Kostřížová, je učitelkou na 2. stupni základní školy, pracuje s dospívající mládeží, pravidelně se podílí na organizaci školních plesů, rozumí finančním a účetním výkazům, zajímá se o environmentalistiku. Pan Tomáš Uríček se aktivně zapojuje především u místních hasičů, kde trénuje oddíl nejmenších dětí, opakovaně pořádal dětské dny v Hříběcí či karneval, hraje fotbal za HPP Hříběcí, kde opět pomáhá při souvisejících akcích či brigádách. Paní Mgr. Pavla Hradecká, roz. Krbová, působí v Horní Cerekvi jako fyzioterapeutka, podporuje tedy především vytvoření vhodných podmínek a zázemí pro zdravý rozvoj obyvatelstva související s dostatkem správného pohybu, prohloubení zájmu dětí i seniorů o pohyb. Paní Mgr. Dobroslava Pezlarová, roz. Matějková, provozuje více jak 30 let advokátní praxi a řadu let vykonávala též právní služby pro město Horní Cerekev, místním obyvatelům často poskytuje radu či právní pomoc, angažuje se např. ve věci zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Havlíčkova. Pan Jiří Ježek vykonával pro město určitý čas funkci hospodáře, tudíž rozumí běžnému chodu obce a ví, co je třeba zefektivnit; za jeho působení byly včas a řádně řešeny potřebné údržby či opravy. Nejmladším členem je pan Filip Havelka, který letos začíná studovat medicínu na 2. Lékařské fakultě Karlovy univerzity, aktivně pracuje s dětmi např. jako táborový vedoucí; je nesmírně důležité vychovávat si další generace, které o nás budou jednou rozhodovat. Pan Jaroslav Serbus pracuje ve stavebnictví, působí u místních hasičů jako zástupce velitele, kde se aktivně zapojuje do rekonstrukce hasičské zbrojnice a veškerých hasičských akcí, staral se o zázemí na fotbalovém hřišti; díky svému bouřlivějšímu mládí dokáže na určité problémy nahlížet z úplně jiné perspektivy. Paní Jana Šádová má přehled o běžných problémech chodu obce, aktivně se účastní pořádaných akcí, hlavní motivací, proč kandidovat, pro ni byla účast na jednáních zastupitelstva.

Zobrazit vše

Stránky (60)

 • Společenská Témata | Zamyslet.cz | Česko

  NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY, ZPRÁVY A INFORMACE před 4 dny Za spokojenost občanů Hornocerekvicka Paní Ing. Mgr. Dana Mezerová Nevosádová má právní a ekonomické vzdělání, a mimo výkon právní činnosti např. vede účetnictví spolkům, učí... 83 před 6 dny Půlnoční drak Dračí národe i všichni běžní smrtelníci, pojednání o Půlnočním drakovi 2022 je na světě. Když to budete honit mobilem, dohoníte to, ale... 364 20. 9. Kulturně zábavný večer v Horce Malá nenápadná obec Horka nad Moravou, ale pořád se tam něco děje, neboť je tam úžasná parta lidí včetně starosty, kteří myslí na místní... 7 13. 9. Sraz auto/moto veteránů Sraz auto/moto veteránů Dne 21.8. 2022 se uskutečnil 3. ročník srazu příznivců historických motocyklů a vozidel. Konal se na parkovišti u... 100 1 2 3 4 5 DOPORUČENÉ PŘÍSPĚVKY Luděk 10. 7. POHODOVÁ DOVOLENÁ - CESTOVÁNÍ BEZ POTÍŽÍ Cestujete a rádi objevujete Vámi dosud nepoznaná místa? Chystáte se na dovolenou? Pravidelně relaxujete u vln oceánu nebo poznáváte... 89 Luděk 19. 5. UZENÍ RYB - správný postup Uzení ryb je jedno z nejlepších, tedy nejchutnějších možností, jak zpracovat rybu pro gastronomický zážitek. Pokud máte udírnu při... 95 Jarda 18. 5. 3D muzeu v Malajsii Malá vesnice Sungai Lembing se nachází v okrese Kuantan v Malajsii, přičemž skrývá nejedno překvapení. Vesnice byla založeno v roce 1900... 8 Luděk 15. 5. Proč je válka a jaká nás čeká budoucnost? Bojíte se, jste naštvaný, nerozumíte tomu a chcete odpovědi. Válka na Ukrajině postihuje a postihne všechny. Dotýká se každého a naprosto... 54 Jarda 20. 4. Výstavní akce na Flora Olomouc v roce 2022 Letošní rok je opět bohatý na různé tématické výstavy, které tradičně pořádá výstaviště Flora Olomouc. Nedávno se úspěšně konala po dvou... 20 Luděk 20. 3. Domácí šunka - dokonalý recept! Vyrobením domácí šunky vzroste nejenom Vaše prestiž, ale šunka, kterou uděláte bude chuťově i svým složením nesrovnatelná s tou... 87 Luděk 31. 1. Křestní jména Přemýšlíte jaké vyberete jméno pro své dítě. Třeba vám náš článek pomůže. Víte proč se Janovi říká Honza, Josefovi Pepa a Alexandrovi... 24 Zamyslet.CZ 4. 1. Jim Clark revival Na počest slavného závodníka F1 se konají akce Jim Clark revival. Od roku 2019 se této akce pravidelně účastníme a z německého okruhu... 31 FOTOGALERIE​ Fotogalerie Zamyslet obsahuje tématické i náhodné fotografie, které mají dokumentační charakter a atmosféru. Všechny fotografie jsou autorské a jsou k dispozici v případě zájmu ve vysokém rozlišení. V současnosti obsahuje galerie více jak 500 fotografií především přírody. Všechny fotografie mají odborné nebo informační popisky. ​ Aktuálně jsou zveřejněny tyto galerie: PŘÍRODA / ZIMA / KONĚ / OBLOHA / SNĚŽENKY / KACHNY U RYBNÍKA / LABUTĚ / VEVERKY A LASICE / NAŠI PTÁCI / EGYPT DUBAJ ​ ​ PROHLÉDNĚTE SI NAŠI FOTOGALERII → Náš příběh... O PROJEKTU ZAMYSLET.CZ Původním smyslem při zrodu projektu Zamyslet.cz (2018) bylo vyjádřit osobní příběhy jednoho ze zakladatelů a umožnit to i všem, kdo to budou potřebovat. Nespravedlnost, lži, polopravdy a pomluvy provázejí každého z nás celý život a většinou stačí, když člověk dokáže vše přežít a zapomenout. Někdy však zůstane hluboká jizva v paměti a pouze sdílení svých pocitů s nejbližšími lidmi a vyjádření své bolesti těm, kdo ji způsobili může trochu ulehčit vyrovnávání se stavem věcí. V tomto smyslu webová prezentace zafungovala. Postupně se začali do projektu Zamyslet.cz zapojovat další lidé. Zamyslet.cz je také o cestopisech, zážitcích tipech na výlety a různých akcích. Od roku 2022 již portál Zamyslet.cz nabízí reportáže, zpravodajství, zpracování různých témat, komentáře k aktuálnímu dění a to jak v článcích tak v redakčním blogu. Součástí portálu Zamyslet.cz je také rozsáhlá fotogalerie . a ankety . ​ Vždy si rádi přečteme Váš názor a rozhodně nás neváhejte kontaktovat ať již s nápadem, dotazem, nabídkou nebo stížností. Náš kontakt je pro Vás online 24/7.

 • SPECIÁL | Zamyslet | Česko

  Speciální tématické články a fotky. PROSTITUCE / KÓTA 13 - rybolovné místo / VOLBY 2021 / Mixle v Pixle - salát z ryb Internet - rady a informace / ALKOHOL / Příběh SNĚHULÁKA / DROGY / Cestování a vzpomínky Hlasujte v naší ANKETĚ statistiky průběžných výsledků zveřejníme. Jméno / přezdívka E‑mail Jak vidíte všeobecný vývoj v ČR? bude lépe bude hůře nějak bylo nějak bude - přežijeme už mě to netrápí odcházím z ČR vůbec mě to nezajímá Co považujete jako nejlepší pro svůj odpočinek a relaxaci? pobyt v přírodě doma v křesle třeba u TV ležení v posteli restaurace, bar, hospoda muzika, koncerty, diskotéka rybaření a jiné koníčky něco jiného Koronavirus - očkování proti onemocnění COVID-19 3 dávky očkování tak je to správné jsem očkován/a nejsem očkován/a nikdy se očkovat nebudu je to podvod Kdyby jste si mohli vybrat do kuchyně jen jednu z uvedené zeleniny, která by to byla? Cibule Česnek Paprika Rajčata Křen Jaký zdroj zpráv považujete za nejdůrvyhodněší? Česká televize jiné domací TV České rozhlasové stanice České zpravodajství na internetu České noviny a časopisy zahraniční média Které náboženství je podle vás nejblíže k bohu? Křesťanství Islám Judaismus Hinduismus jiné náboženství všechny náboženství žádné náboženství, jsem ateista Jak podle vás dopadly výsledky voleb 2021? 1 = výborně 2 = chvalitebně 3 = dobře 4 = dostatečně 5 = nedostatečně Co z uvedeného považujete jako největšího narušitele klidného života? alkohol drogy média (od informací po porno) počasí prášky a medikamenty hmyz a jiní živočichové Odeslat odpovědi SPECIÁLNÍ KOKTEJL ​ ​ ​

 • ZÁŽITKY | Zamyslet | Česko

  CESTOVÁNÍ A ZÁŽITKY ČLÁNKY, REPORTÁŽE, TIPY NA VÝLETY, FOTOGALERIE... POHODOVÁ DOVOLENÁ - CESTOVÁNÍ BEZ POTÍŽÍ / První 3D muzeum v Sungai Lembing / / Tradiční vesnice Mari Mari - Borneo / ANKETA pro zážitky / Dubai / Keňa / Praha jak jí znáte a neznáte Cestování, zahraniční výlety, dovolené a vzpomínky / Jim Clark revival / Hrad Plumlov Každý preferuje jiné zájmy a v tom je pestrost volby, čím si lidé prožívají radost. V tomto duchu je i naše motto: „Můžou Vám ukradnout auto, peněženku, kufr atd., ale zážitky Vám nikdo nevezme“. Mnozí lidé věkem nabývají dojmu, že orientovat jejich život jen na hmotné aktiva jim nepřináší dlouhodobě vnitřní radost. To je často i důvodem, proč přehodnotí svůj smysl života a začnou se něčemu věnovat. Někteří třeba sportují, jíní čtou, další něco sbírají, poslouchají muziku či chodí na koncerty, věnují se zahradě nebo cestují. Právě poslední kategorie dává širokou pestrost námětů na zážitky dle vlastních zájmů. V české republice je možnost navštívit hrady, zámky, jejich zříceniny, turistické trasy, skály, propasti, muzea, ochotnická vystoupení, jarmarky, ukázky řemesel, srazy veteránů a vybraných značek aut, výstavy, zažívat únikové hry, kulturní i společenské akce pořádané městem či obcí a různé další regionální zvyklosti. Mezi ně patří třeba borůvkobraní, medobraní, vínobraní, klobásobraní, gulášobraní, stejkobraní, neckyády či vodácké sjíždění řek, simulace válečných bitev, pořádání rekordů i soutěžních disciplín, fichtlfest, traktorfest a plno dalších zajímavostí. Právě o nich chceme přinášet reportáže, které pro Vás mohou být pasivně informativní nebo naopak je lze využít jako inspirací, kam vyrazit na výlet, ať už sami, s přáteli, partnerkou či partnerem nebo celou rodinou, tedy navodit nadšence, kteří mají rádi zážitky. Sami též vytipováváme zajímavá místa, akce a témata, o čem je vhodné informovat, tedy vždy osobně zvolený cíl navštívíme, nafotíme, uděláme rozhovor a zpracujeme na reportáž. Samozřejmě není v našich silách znát všechny existující možností během roku, zejména ty regionální specifické akce, a tak uvítáme, když nám čtenáři napíšou podněty, co se kde koná či co je možné vidět v jejich okolí a my se tam vypravíme, abychom o tom napsali. Analogicky je možné cestovat do světa a užívat si kulturně odlišné zážitky, navštěvovat zajímavá místa, památky a lokální specifika. Opět platí, že sami navštěvujeme vybrané destinace, ze kterých zpracováváme reportáže, ale čtenáři mají zase možnost nám napsat inspirativní varianty. Kromě toho, co jsme již navštívili, budeme přinášet avízo, kam se chystáme, a to včetně poznávacích expedic mimo Evropu. Pokud by se k nám někdo chtěl přidat, tak to bude možné. Otevírá se nám mnoho možností, které lze využít a každý si bude moci vybrat podle toho, co ho baví. Budeme též předem informovat o vybraných akcích, tedy kde, kdy a co se koná, takže můžete zvážit, zda je to též vhodná forma na zážitky s vašimi blízkými nebo s někým ze zdejší cestovatelské komunity. Těšíme se na vaše odezvy a aktivní spolupráci s organizátory i jednotlivci, kteří přispějí k rozvoji zážitků. Náš web může být integrovanou informační studnicí pro nadšence do zážitků, a navíc je vzájemně propojit. Pro jednotlivé subjekty rádi uděláme mediální podporu, takže klidně pište náměty a domluvíme se na dalším postupu. Společně tak budeme šířit osvětu o konkrétních možnostech na získání zážitků. Hlasujte v naší ANKETĚ pro zážitky. Statistiky průběžných výsledků zveřejníme. Jméno / přezdívka E‑mail Jaké zážitky vyhledáváte, upřednostňujete? poznávací kulturní gastronomické adrenalinové sportovní relaxnační jiné Co považujete jako nejlepší pro svůj odpočinek a relaxaci? pobyt v přírodě doma v křesle třeba u TV ležení v posteli restaurace, bar, hospoda muzika, koncerty, diskotéka rybaření a jiné koníčky něco jiného Co považujete za nejlepší strávení dovolené stan - chata ČR s CK u moře, poznávací individuálně u moře, poznávací být doma u příbuzných nebo známých jiný Jaké roční období preferujete pro cestování a dovolené? jaro léto podzim zima je mi to jedno Kterou destinaci preferujete na cestování a zážitky? Česká republika Evropa Asie Afrika Amerika Austrálie - Nový Zéland Antarktida Jaký cestovní prostřek je pro Vás nejpříjemnější? auto autobus vlak letadlo loď kolo chůze Přidali byste se, na cestovatelskou reportáž do světa? určitě ano spíše ano možná spíše ne určitě ne Jaké kulturní zážitkové reportáže preferujete? lidové klasické rockové muzikálové ochotnické jiné Odeslat odpovědi N

Zobrazit vše